จังหวัดลำปาง แจ้งผู้ประกอบการร้านค้าและโรงแรมให้ปิดป้ายแสดงราคาสินค้าให้ชัดเจน ปกป้องสิทธิผู้บริโภค

15 พ.ย. 2562 | เข้าชม : 123

จังหวัดลำปาง แจ้งผู้ประกอบการร้านค้าและโรงแรมให้ปิดป้ายแสดงราคาสินค้าให้ชัดเจน ปกป้องสิทธิผู้บริโภค


        นายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า จังหวัดลำปางได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดงานสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 37 ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2562 และสำนักงานตำรวจแห่งชาติมอบหมายให้ตำรวจภูธรภาค 5 รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ จำนวน 4 สนามสอบ ในวันที่ 10 ธันวาคม 2562 โดยในห้วงเวลาดังกล่าวจะมีผู้เข้าร่วมสัมมนา ผู้สมัครสอบและผู้ติดตามเดินทางเข้ามาในจังหวัดลำปางเป็นจำนวนมาก เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับความเป็นธรรมในเรื่องราคาสินค้าและค่าบริการ และเป็นเจ้าบ้านที่ดี จึงขอความร่วมมือผู้ให้ประกอบการค้า ร้านอาหาร ที่พัก โรงแรม หรือสถานที่บริการทุกแห่ง ห้ามฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าและค่าบริการ ต้องปิดป้ายแสดงสินค้าและค่าบริการเป็นตัวเลขอารบิคในลักษณะที่เห็นได้ชัดเจนและเปิดเผย 

        หากฝ่าฝืน มีความผิดตามกฎหมายต้องระวางโทษ ปรับไม่เกิน 10,000 บาท และผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาและบริการ พ.ศ. 2562 และหากพบเห็นการกระทำผิดหรือถูกเอารัดเอาเปรียบ สามารถแจ้งได้ที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง โทร 0 5426 5087-8 สายด่วน 1569


#จังหวัดลำปาง #ปกป้องสิทธิผู้บริโภค #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILANDข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อัมฤทธิ์ จานุวี

ผู้เรียบเรียง : นนทพร แก้วกา

แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง