กฟผ.แม่เมาะ รับใบประกาศเขตส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ ประชาชนโดยรวมอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน

15 พ.ย. 2562 | เข้าชม : 178

กฟผ.แม่เมาะ รับใบประกาศเขตส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ ประชาชนโดยรวมอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน 


        นายพลศรี สุวิศิษฏ์อาษา ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) แม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ในฐานะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินการพัฒนาเมืองอัจฉริยะในพื้นที่โรงไฟฟ้าแม่เมาะ กฟผ. และพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า (Mae Moh Smart City) พร้อมด้วยนายนิมิตร ผดุงศิลป์ไพโรจน์ นายอำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง เป็นผู้แทนรับใบประกาศเขตส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ ในโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ จากพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ประธานในพิธี ในงานสัมมนาและนิทรรศการนานาชาติ Digital Thailand Big Bang 2019 ที่กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562

        นายพลศรี สุวิศิษฏ์อาษา กล่าวว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเมือง เพื่อให้เกิดการกระจายความเจริญอย่างเท่าเทียมกันในทุกภูมิภาคของประเทศไทย และกระทรวงพลังงาน ได้มอบหมายให้ กฟผ. ดำเนินการพัฒนาพื้นที่ กฟผ. แม่เมาะ ให้เป็นเมืองอัจฉริยะ หรือ Mae Moh Smart City เพื่อให้ประชาชนโดยรวมอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน ซึ่งได้มีการประสานความร่วมมือกับทางจังหวัด และชุมชนชาวแม่เมาะ ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนา “โครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่” ที่มีการบริหารจัดการด้านพลังงาน และด้านต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เป็นเมืองอัจฉริยะแห่งหนึ่งของประเทศในอนาคต

        การดำเนินการโครงการพัฒนา Mae Moh Smart City ภายใต้โครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ กำหนดแผนการพัฒนาเมืองระยะเวลา 20 ปี โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2562 เพื่อดำเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในอำเภอแม่เมาะภายใต้กรอบหลักการศาสตร์พระราชา


#กฟผ.แม่เมาะ #เมืองอัจฉริยะ #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILANDข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อัมฤทธิ์ จานุวี

ผู้เรียบเรียง : นนทพร แก้วกา

แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง