สาธารณสุขจังหวัดลำปาง รณรงค์ป้องกันโรคหัด ออกฉีดวัคซีนแก่เยาวชนในเขตพื้นที่

15 พ.ย. 2562 | เข้าชม : 302

สาธารณสุขลำปาง บูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรมเร่งรัดการกำจัดโรคหัด นำทีมคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคแก่เยาวชนกลุ่มเสี่ยง 1-12 ปี พร้อมรณรงค์สร้างความตระหนักรู้แก่ประชาชนให้เข้าถึงการรับวัคซีนอย่างเท่าเทียม

          วานนี้ (14 พ.ย. 62) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง บูรณาการร่วมกับ โรงพยาบาลลำปาง และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำปาง จัดกิจกรรมรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคหัดในกลุ่มเด็กอายุ 1-12 ปี ตามแผนเร่งรัดการกำจัดโรคหัดของประเทศไทย ร่วมกันนำทีมบุคลากร แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ในแต่ละสังกัดหน่วยงานร่วมออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคแก่เยาวชนกลุ่มเสี่ยง ทั้งกลุ่มเด็กด้อยโอกาส และในกลุ่มเด็กที่ไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคหัด คางทูม หัดเยอรมัน (MMR/MR) หรือกลุ่มเด็กที่ได้รับวัคซีนไม่ครบตามเกณฑ์ ซึ่งได้มีการทำกิจกรรม Kick Off ออกหน่วยเคลื่อนที่เปิดให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคให้แก่เด็กเยาวชนกลุ่มเป้าหมาย ในสังกัดของโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตอารี ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นแห่งแรก โดยได้รับเกียรติจากนายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มาเป็นประธานพิธีเปิดงานกิจกรรมโครงการ พร้อมได้ร่วมกับนายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง และายแพทย์วรินทร์เทพ เชื้อสำราญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง นำคณะทีมแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข รวมถึงคณะครู เยาวชนนักเรียน โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตอารีฯ รวมกว่า 900 คน เข้าร่วมทำกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคพร้อมกัน โดยมีเยาวชนเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัดครั้งนี้ รวมจำนวนทั้งสิ้น 387 ราย

          ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมดังกล่าวเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักรู้แก่ประชาชนในพื้นที่ให้เห็นถึงความสำคัญของการรับวัคซีนหัด และเพิ่มความเท่าเทียมในการสร้างภูมิคุ้มกันโรค โดยถือเป็นการดำเนินงานส่วนหนึ่งตามแผนเร่งรัดการกำจัดโรคหัดของประเทศไทย ซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศกลุ่มสมาชิก 12 ประเทศ ในภูมิภาคเอเชียใต้และตะวันออก ที่มีข้อตกลงร่วมกันในการที่จะลดอุบัติการณ์การเกิดโรคหัดในเขตภูมิภาคลง ให้เหลือไม่เกิน 1 ต่อประชากรล้านคน และไม่ให้มีการติดเชื้อภายในประเทศ โดยในส่วนของประเทศไทยมักพบการแพร่ระบาดของโรค ในเขตพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมีสถิติในปี 2560 พบผู้ป่วยจำนวน 1,449 ราย และในปี 2561 พบผู้ป่วยเพิ่มจำนวนมากขึ้น 3,626 ราย เสียชีวิต 23 ราย และในปี 2562 พบผู้ป่วยสงสัยโรคหัด รวมทั้งหมด 7,470 ราย มีผู้เสียชีวิตแล้ว 21 ราย

          โดยสำหรับสถานการณ์ของโรคในเขตพื้นที่จังหวัดลำปาง นายแพทย์วรินทร์เทพ เชื้อสำราญ นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน ได้กล่าวให้ข้อมูลว่า ในปี 2561 จังหวัดลำปาง ได้พบผู้ป่วยโรคหัด จำนวน 2 ราย และในปี 2562 ช่วงที่ผ่านมาได้พบผู้ป่วย จำนวน 15 ราย แต่ยังไม่พบว่ามีผู้เสียชีวิตจากโรค ส่วนการแพร่ระบาดของโรคพบว่า โรคหัดเป็นเชื้อไวรัส ชนิดหนึ่งอยู่ในตระกูล Paramyxoviridae สามารถติดต่อได้ผ่านทางระบบหายใจ ซึ่งผู้ที่ได้รับเชื้อส่วนใหญ่จะมีอาการเป็นไข้ มีผื่นขึ้นตามลำตัว รวมถึงมีลักษณะอาการเฉพาะเป็นจุดขาวที่บริเวณกระพุ้งแก้ม โดยผู้ป่วยโรคหัดส่วนมากจะสามารถหายจากโรคได้เองหลังจากติดเชื้อภายใน 7-10 วัน แต่อย่างไรก็ตาม ผู้ป่วยควรจะต้องได้รับการดูแลไม่ให้เกิดอาการรุนแรงเพิ่มมากขึ้น เพราะอาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนของโรคจนถึงขั้นเสียชีวิตได้ โดยในส่วนของการป้องกันนั้น นายแพทย์วรินทร์เทพ เชื้อสำราญ ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ในกรณีที่ประชาชนพบว่ามีผู้ป่วยสงสัยโรคหัดอยู่ภายในครอบครัว เนื่องจากมีอาการลักษณะดังกล่าวข้างต้น ก็ควรได้มีการนำผู้ป่วยไปพบแพทย์ และให้มีการแยกตัวผู้ป่วยออกจากกลุ่มคนไว้ก่อน เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคไปยังบุคคลอื่น ๆ ด้วย#สาธารณสุขจังหวัดลำปาง #รณรงค์ป้องกันโรคหัด #ออกฉีดวัคซีนแก่เยาวชนในเขตพื้นที่ #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชาญณรงค์ ปันเต

ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง