จังหวัดสงขลา เดินหน้าขับเคลื่อนวาระ "สงขลาสวย สะอาด" เร่งฟื้นฟูและพัฒนาคลองสำโรง แก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียคลองสำโรงเฉลิมพระเกียรติ

15 พ.ย. 2562 | เข้าชม : 322

จังหวัดสงขลา เดินหน้าขับเคลื่อนวาระ "สงขลาสวย สะอาด" เร่งฟื้นฟูและพัฒนาคลองสำโรง แก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียคลองสำโรงเฉลิมพระเกียรติ

          นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า "คลองสำโรงเฉลิมพระเกียรติ" เป็นสายน้ำสำคัญของชุมชนเก้าเส้ง ซึ่งมาที่ประสบปัญหาน้ำเน่าเสียมาอย่างยาวนาน โดยได้แก้ไขปัญหาโดยวิธีต่าง ๆ อาทิ วิธีการทางธรรมชาติ คือ ในช่วงที่น้ำในทะเลอ่าวไทยลง น้ำเน่าเสียในคลองสำโรงก็จะไหลลงสู่ทะเลอ่าวไทย ขณะที่ ในช่วงที่น้ำทะเลอ่าวไทยขึ้น ก็จะดันน้ำทะเลซึ่งมีน้ำเค็มเข้ามาในคลองสำโรงจะทำให้เกิดการเจือจาง

          นอกจากนี้ ยังมีการติดตั้งทุ่นตาข่าย (Boom) เพื่อดักขยะไว้ไม่ให้ไหลลงสู่ทะเล พร้อมจัดกิจกรรมรณรงค์ "ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม" โดยการรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติกรักษาความสะอาด และไม่ทิ้งขยะลงในลำคลอง รวมถึงการจัดกิจกรรมทำความสะอาดคลองสำโรง การเก็บขยะ และการตัดแต่งกิ่งไม้ที่กีดขวางทางน้ำ เป็นต้น

          ทั้ง จังหวัดสงขลาได้มีการเตรียมแผนปฏิบัติการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อคลองสำโรงสวย สะอาด ปี 2563-2565 โดยได้มีการกำหนดมาตรการที่สำคัญต่าง ๆ การสร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟื้นฟู , การจัดการเชิงพื้นที่และการจัดทำข้อบัญญัติชุมชน , การแก้ไขปัญหาทางกายภาพของทองและทิศทางการพัฒนา , การฟื้นฟูระบบนิเวศ และการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำ ซึ่งได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการติดตามความคืบหน้า และรายงานผลเป็นระยะ เพื่อให้แผนงานต่าง ๆ เป็นไปตามแผนงาน และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมรณรงค์ปลุกจิตสำนึกประชาชนไม่ทิ้งขยะ หรือปล่อยของเสียลงในแม่น้ำลำคลอง#จังหวัดสงขลา #ขับเคลื่อนวาระ "สงขลาสวย สะอาด" #ฟื้นฟูและพัฒนาคลองสำโรง #แก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียคลองสำโรงเฉลิมพระเกียรติ #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สุธิดา พฤกษ์อุดม

ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต

แหล่งที่มา : สวท.สงขลา