ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นำทีมผู้บริหารเตะฟุตบอลเพิ่มความสัมพันธ์อันดีและสนองนโยบายจังหวัดในวาระที่ 4 สงขลาเมืองกีฬา

14 พ.ย. 2562 | เข้าชม : 295

ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นำทีมผู้บริหารเตะฟุตบอลเพิ่มความสัมพันธ์อันดีและสนองนโยบายจังหวัดในวาระที่ 4 สงขลาเมืองกีฬา เพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพที่แข็งแรง

            วันนี้ (14 พ.ย. 62) ที่สนาม R.O. STADIUM อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เปิดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างทีม VIP SONGKHLA , ทีมอัยการสงขลา และทีมธนาคารออมสินภาค 18 เพื่อเพิ่มความสัมพันธ์อันดีกับหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ทั้งในและนอกจังหวัดสงขลาให้เกิดความรัก ความสามัคคีและให้การประสานงานราชการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยใช้กีฬาเป็นสื่อกลาง พร้อมทั้งเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง สอดรับนโยบายของรัฐบาลและนโยบายจังหวัดในวาระที่ 4 สงขลาเมืองกีฬา ที่ส่งผลให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ

            โดยการแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ครั้งนี้ นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นำทีม VIP SONGKHLA พร้อมด้วย นายไชยพร นิยมแก้ว นายอำเภอเมืองสงขลา ส่วนของทีมอัยการสงขลา นำทีมโดย นายปัญณวัจณ์ วสุพลเศรษฐ์ อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ และทีมธนาคารออมสินภาค 18 นำทีมโดยนายยุทธศักดิ์ ยินเจริญ ผู้จัดการธนาคารออมสินสาขาหาดใหญ่ใน ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก เต็มไปด้วยรอยยิ้มแห่งความสุข

            นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า การแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์อันดีในครั้งนี้เป็นการส่งเสริมพัฒนาบุคลากร ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ พร้อมทั้งพัฒนาความสัมพันธ์ในส่วนราชการทั้งในและนอกพื้นที่จังหวัดสงขลา ให้เกิดความรัก ความสามัคคี เป็นขวัญกำลังใจและลดปัญหาความขัดแย้ง เกิดเป็นความเข้าใจซึ่งกันและกัน ซึ่งส่งผลในการปฏิบัติหน้าที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้กิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์จะมีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องโดยจะมีทีมต่างๆ ในพื้นที่เข้าร่วมแข่งขันเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อีกด้วย


            ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด / ข่าว

            อรรคพงษ์-วิทยา-อมลรดา / ภาพ#ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา #กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ #สงขลาเมืองกีฬา #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILANDข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อรรคพงษ์ บุญชีพ

ผู้เรียบเรียง : วรัญญา นันตาแก้ว

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา