กระทรวงวัฒนธรรม จับมือกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นำเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของเมืองรองยกระดับสู่เมืองหลัก

14 พ.ย. 2562 | เข้าชม : 133

กระทรวงวัฒนธรรม จับมือกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นำเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของเมืองรองยกระดับสู่เมืองหลัก 


นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า จากการประชุมบูรณาการกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยทั้งสองกระทรวงเห็นชอบยกระดับความสำคัญของทรัพยากรทางวัฒนธรรมของจังหวัดเมืองรองสู่การเป็นเมืองหลัก ประกอบด้วยจังหวัดเมืองรองที่มีนักท่องเที่ยวเพิ่มสูง ได้แก่ นครศรีธรรมราช  

พัทลุง สุรินทร์ บุรีรัมย์ และราชบุรี  ส่วนจังหวัดเมืองรองที่มีจำนวนนักท่องเที่ยวมากสุดคือ นครศรีธรรมราช อุดรธานี เชียงราย ลพบุรี และพิษณุโลก โดยจะมีการบรรจุปฏิทินกิจกรรม เทศกาล ประเพณีท้องถิ่น รวมถึงสนับสนุนการแสดงพื้นบ้าน เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้หมุนเวียนสู่ชุมชนและสามารถนำเงินเข้าประเทศ

นอกจากนี้ยังเห็นพ้อง ยกระดับความสำคัญของทรัพยากรทางวัฒนธรรม ในจังหวัดที่มีความยากจนเรื้อรังตามรายงานของสำนักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้แก่ นราธิวาส ปัตตานี กาฬสินธุ์ บุรีรัมย์ ตาก และแม่ฮ่องสอน  และยกระดับความสำคัญของเมืองที่มีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมโดดเด่น แบบเมืองวัฒนธรรม เช่น สุโขทัย เชียงใหม่ ราชบุรี น่าน สกลนคร นครศรีธรรมราช สุรินทร์ โดยเน้นการสร้างสรรค์ให้จังหวัดดังกล่าวสามารถดึงมรดกทางวัฒนธรรมขึ้นมาให้สามารถสร้างความโดดเด่นเชื่อมโยงกัน  ทั้งการนำเสนอประวัติศาสตร์ แหล่งท่องเที่ยว  ประเพณี  ศิลปะการแสดง สินค้าทางวัฒนธรรมและจับคู่ให้เกิดจุดสนใจในเส้นทางการท่องเที่ยว  เช่น เชียงราย-พะเยา เชียงราย-ลำปาง พิษณุโลก-สุโขทัย บุรีรัมย์-สุรินทร์ 


 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : มาลี ไชโย / สวท.

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย