ผู้ว่าฯ อุตรดิตถ์ มอบใบอนุญาตตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์(GI) สับปะรดห้วยมุ่น ทุเรียนหลง/หลินลับแล

14 พ.ย. 2562 | เข้าชม : 417

            ผู้ว่าฯอุตรดิตถ์ มอบใบอนุญาตตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์(GI) สับปะรดห้วยมุ่น ทุเรียนหลงลับแล และทุเรียนหลินลับแล 240 ราย /สับปะรดห้วยมุ่นได้ (GI) ในประเทศญี่ปุ่น


           วันนี้ (14 พย. 62) นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นประธานพิธีมอบใบอนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์ สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์(GI) สับปะรดห้วยมุ่น ทุเรียนหลงลับแลและทุเรียนหลินลับแล ที่ ห้องพิชัยราชภัฏ อาคารคณะวิทยาการการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ กล่าวต้อนรับ นางโสพิศ ฤทธิศร รักษาราชการแทนพาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์ ภาคเอกชนและหน่วยงานราชการเข้าร่วมงาน         


            โครงการส่งเสริมและคุ้มครองสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทยโดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ใช้กระบวนการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมจัดทำระบบควบคุมภายใน ตรวจสอบคุณภาพกระบวนการผลิตและแหล่งที่มาของสินค้า ผสานภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้สินค้ามีอัตลักษณ์ชุมชน จึงมีพิธีมอบใบอนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์ สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์(GI) สับปะรดห้วยมุ่น ทุเรียนหลงลับแลและทุเรียนหลินลับแล รวมทั้งหมด 240 ราย ประกอบด้วย ผู้ผลิต ผู้ประกอบการทุเรียนหลงลับแล จำนวน 129 ราย ผู้ผลิต ผู้ประกอบการหลินลับแล จำนวน 34 ราย ผู้ผลิตผู้ประกอบการสับปะรดห้วยมุ่น จำนวน77ราย อีกทั้งสับปะรดห้วยมุ่นได้ขึ้นทะเบียนสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ในประเทศญี่ปุ่น เป็นการจดทะเบียนคุ้มครองเพื่อให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ทั้งภายในและภายนอกประเทศ


             จังหวัดอุตรดิตถ์นับว่าเป็นดินแดนที่มีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรดิน น้ำ และมีสภาพอากาศเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของทุเรียนหลงลับแลอุตรดิตถ์และทุเรียนหลินลับแลอุตรดิตถ์ จึงส่งผลให้เนื้อทุเรียนหลงลับแลอุตรดิตถ์และทุเรียนหลินลับแลอุตรดิตถ์มีเนื้อแห้ง สีเหลืองเข้ม หวานมัน รสชาติดี ในขณะที่ “สับปะรดห้วยมุ่น” เป็นสับปะรดพันธุ์ปัตตาเวียที่ถูกนำเข้ามาปลูกมากกว่า 50 ปีมาแล้ว ในพื้นที่ตำบลห้วยมุ่นและตำบลน้ำไผ่ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ จนสามารถปรับตัวได้เป็นอย่างดีกับสภาพภูมิอากาศและภูมิประเทศในท้องถิ่น ด้วยสภาพภูมิประเทศเป็นหุบเขา ที่มีสภาพอากาศแปรปรวนสูง ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทรายถึงทราย มีธาตุโพแทสเซียม และกำมะถันในดินระดับสูง จากปัจจัยสภาพแวดล้อมของภูมิอากาศ ภูมิประเทศ และสมบัติทางกายภาพและเคมีในส่งผลให้สับปะรดห้วยมุ่นมีอัตลักษณ์เด่นที่แตกต่างจากสับปะรดพันธุ์ปัตตาเวียที่ปลูกทั่วไปในพื้นที่อื่น


            นอกจากนั้น จังหวัดอุตรดิตถ์ยังมีสินค้าเกษตรอีกหลายตัวที่มีอัตลักษณ์เด่น เช่น มะขามหวานอุตรดิตถ์ ที่อัตลักษณ์เด่นที่รสชาติหวานหอม เนื้อเยอะและแน่น ฝักใหญ่ ปลูกกันมากในพื้นอำเภอฟากท่าและบ้านโคก มะม่วงหิมพานต์อุตรดิตถ์ มีลักษณะเมล็ดใหญ่ มีรสชาติหวาน มันหอม อร่อย ที่สำคัญมีเนื้อแน่น และสิ่งสำคัญด้วยลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศที่เหมาะสม ส่งผลให้เมล็ดมีกรดไลโนเลอิก ธาตุแมกนีเซียม และมีกรดไขมันอิ่มตัว ในปริมาณมาสูง ที่มีผลดีต่อสุขภาพ ช่วยป้องกันโรคไขมันอุดตันในเส้นเลือด ช่วยลดความดันโลหิตได้ และมีมูลค่าทางเศรษฐกิจ
#สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ดุษฎี ถาวรจตุรวัฒน์

ผู้เรียบเรียง : กนกพร ประสงค์

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์