สมาคม อสม.จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ สสจ.ขอนแก่น จัดงานมหกรรมรวมพลัง อสม.ขอนแก่น สร้างสุขภาพ สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปี 2562

14 พ.ย. 2562 | เข้าชม : 194

            สมาคม อสม.จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จัดงานมหกรรมรวมพลัง อสม.ขอนแก่น สร้างสุขภาพ สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปี 2562  เพื่อสร้างเสริมสุขภาพให้ประชาชนมีสุขภาพดี ส่งเสริมการทำงานแบบมีส่วนร่วมกับชุมชนพึ่งตนเองได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ส่งเสริมการสร้างรายได้ด้วยวิสาหกิจในชุมชน สนับสนุนการเป็นจิตอาสาของ อสม. ในการบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนและส่วนรวม

            นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า จังหวัดขอนแก่น ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาสุขภาพของประชาชนและการลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมทางสังคม ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ในการจัดการระบบสุขภาพ ทั้งด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ควบคุมและป้องกันโรค รักษาพยาบาล การฟื้นฟูสภาพและการจัดการปัจจัยเสี่ยงสุขภาพให้ประชาชนและชุมชนมีส่วนร่วมพึ่งตนเองได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เกิดชุมชนสุขภาวะเมืองสุขภาพดีเป็นสังคมที่เกื้อกูลและแบ่งปัน มุ่งสู่การเป็น Khonkaen Smart Living#สมาคม อสม.จังหวัดขอนแก่น #สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น #มหกรรมรวมพลัง อสม.ขอนแก่น #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชยชนก จันทวงษ์

ผู้เรียบเรียง : วรัญญา นันตาแก้ว

แหล่งที่มา : สวท.ขอนแก่น