งานแสดงช้างสุรินทร์ งานที่ยิ่งใหญ่ระดับโลก เน้นการการแสดงวัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิตคนกับช้าง

14 พ.ย. 2562 | เข้าชม : 79

งานแสดงช้างสุรินทร์ งานที่ยิ่งใหญ่ระดับโลก เน้นการการแสดงวัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิตคนกับช้าง


        การจัดงานมหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์ปีนี้ จังหวัดสุรินทร์เน้นการจัดแสดงวัฒนธรรมประเพณี ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตคนกับช้าง ซึ่งวิถีชีวิต ประวัติการสร้างเมืองและวัฒนธรรมของจังหวัดสุรินทร์จะปรากฏในฉากใหญ่ของการแสดงช้างที่กำหนดไว้จำนวน 4 ฉาก หรือ 4 องก์

        งานแสดงช้างสุรินทร์ถือได้ว่าเป็นงานที่สำคัญของชาติอีกงานหนึ่ง เป็นการแสดงออกถึงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคนกับช้างที่มีมาช้านาน จวบจนปัจจุบันยังคงเป็นเมืองที่มีคนเลี้ยงช้างมากที่สุดในประเทศ จนได้รับการขนานนามว่า เมืองช้าง 

        สำหรับการจัดงานมหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์ปีนี้ จังหวัดสุรินทร์เน้นการจัดแสดงวัฒนธรรมประเพณี ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมวิถีชีวิตคนกับช้าง ซึ่งวิถีชีวิต ประวัติการสร้างเมืองและวัฒนธรรมของจังหวัดสุรินทร์จะปรากฏในฉากการแสดงช้างที่กำหนดไว้จำนวน 4 ฉากใหญ่ๆ หรือ 4 องก์ ประกอบด้วย องก์ที่ 1 กูยอาเจียง คนเลี้ยงช้าง เป็นฉากแสดงถึงวิถีชีวิตคนกับช้างของชาวกูย ตั้งแต่การจับช้างป่าแบบโพนช้าง หรือคล้องช้าง การฝึกและใช้งาน ซึ่งการจับช้างป่ามาเป็นช้างบ้าน ต้องอาศัยวิชา “ คชศาสตร์“ ซึ่งเป็นวิชาที่ลึกลับมีการผสมผสานระหว่างศาสนาพุทธ พราหมณ์และผี โดยการเช่นไหว้ “ ผีปะกำ “ เป็นพิธีสำคัญ จนกลายเป็นความสัมพันธ์ระหว่างคนกับช้างที่ผูกพันกันเสมือนเป็นสมาชิกในครอบครัว องก์ที่ 2 การละเล่นของช้าง เป็นการแสดงความสามารถของช้างสุรินทร์ ในการละเล่นรวมถึงความสามารถในการทำงานร่วมกับคนและควาญช้าง การแสดงความสามารถของช้างประกอบด้วย ช้างเตะฟุตบอล ช้างชักกะเย่อ ช้างรำวง ช้างเต้นฮูลาฮูป ช้างวาดรูป และช้างเป่าลูกโป่ง เป็นต้น องก์ที่ 3 กองทัพช้างประทายสมันต์ เป็นการกล่าวถึงอดีตเมืองประทายสมันต์ ได้รับคำสั่งให้จัดทัพสมทบเข้าไปปราบจลาจลในกัมพูชา เนื่องจากพระรามราชาพระเจ้ากรุงกัมพูชาที่ครองราชย์ที่เมืองประทายเพชรและได้รับการสนับสนุนให้เป็นกษัตริย์จากพระเจ้ากรุงธนบุรีถูกปลงพระชนม์โดยขุนนางที่นิยมเวียดนาม ในการนี้เมืองประทายสมันต์ได้ตั้งกองคัดเลือกช้างศึกและฝึกช้างศึกที่ “ทุ่งมน” ซึ่งปัจจุบันสถานที่ดังกล่าวอยู่ในพื้นที่อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ องก์ 4 มหายุทธหัตถีแห่งอุษาคเนย์ กล่าวถึงการทำยุทธหัตถีของพระพระมหากษัตริย์ในอดีต และจะได้เห็นความยิ่งใหญ่ของการจัดกระบวนทัพในการทำสงครามดังกล่าว หากผู้ชมและนักท่องเที่ยวได้มาเที่ยวชมงานแสดงช้างจังหวัดสุรินทร์แล้ว ทุกคนจะได้เห็นถึงความสำคัญของช้างที่อยู่คู่กับแผ่นดินไทยมาช้านาน และจะได้เห็นถึงวิถีชีวิตระหว่างคนกับช้างของชาวกูย ตั้งแต่การจับช้างป่าแบบโพนช้าง หรือคล้องช้าง การฝึกและใช้งาน ซึ่งการจับช้างป่ามาเป็นช้างบ้าน ต้องอาศัยวิชา “ คชศาสตร์ “ ซึ่งเป็นวิชาที่ลึกลับมีการผสมผสานระหว่างศาสนาพุทธ พราหมณ์และผี โดยการเช่นไหว้ “ ผีปะกำ “ เป็นพิธีสำคัญ จนกลายเป็นความสัมพันธ์ระหว่างคนกับช้างที่ผูกพันกันเสมือนเป็นสมาชิกในครอบครัว จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป ได้ไปเที่ยวชมการแสดงของช้างจังหวัดสุรินทร์ ระหว่างวันที่ 16 และ 17 พฤศจิกายน 2562 นี้ ที่สนามแสดงช้างจังหวัดสุรินทร์ 


ประนนท์ ไม้หอม ทีมข่าวสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์...รายงาน


#งานแสดงช้างสุรินทร์ #ชีวิตคนกับช้าง #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILANDข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ประนนท์ ไม้หอม

ผู้เรียบเรียง : นนทพร แก้วกา

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์