สิระ เจนจาคะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการก่อสร้างอาคารชุดของโครงการเดอะพีคเรสซิเดนซ์ ระบุขอให้จังหวัดภูเก็ตจัดส่งรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงเป็นลายลักษณ์อักษร

14 พ.ย. 2562 | เข้าชม : 155

            สิระ เจนจาคะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ติดตามผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการก่อสร้างอาคารชุดของโครงการเดอะพีคเรสซิเดนซ์ ระบุขอให้จังหวัดภูเก็ตจัดส่งรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงเป็นลายลักษณ์อักษร


            วันนี้ (14 พ.ย. 62) เวลา 15:00 น. ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง กรณีการก่อสร้างอาคารชุดของโครงการเดอะพีคเรสซิเดนซ์ในเขตตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ตตามคำสั่งจังหวัดภูเก็ตที่ 3096/2562 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2562 ร่วมชี้แจงข้อเท็จจริงผลการตรวจสอบการก่อสร้างอาคารชุดของโครงการเดอะพีคเรสซิเดนซ์ในเขตตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ต่อนายสิระ เจนจาคะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร เขต 9 สังกัดพรรคพลังประชารัฐ และคณะซึ่งเดินทางลงพื้นที่มาติดตามความคืบหน้าการตรวจสอบกรณีดังกล่าว


           นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า จังหวัด ภูเก็ตได้มี คำสั่งจังหวัดภูเก็ตที่ 3096/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง กรณีการก่อสร้างอาคารชุดของโครงการเดอะพีคเรสซิเดนซ์ในเขตตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เพื่อดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามที่ปรากฏเป็นข่าวเผยแพร่ทางสื่อมวลชนกรณีการก่อสร้างโครงการอาคารชุดพักอาศัยซึ่งเป็นพื้นที่ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยศาลปกครองนครศรีธรรมราช มีคำพิพากษาเพิกถอนหนังสือรับรองประโยชน์น.ส. 3 ก แต่นายกเทศมนตรีได้อนุญาตให้มีการก่อสร้างโครงการนี้ต่ออีกและจังหวัดภูเก็ตได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นแล้วปรากฏว่า กรณีดังกล่าว เป็นเรื่องร้องเรียนมาแล้วจำนวนหลายครั้ง 


            ทั้งนี้การดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงคณะกรรมการได้ดำเนินการใน 3 ประเด็นที่สำคัญประกอบด้วยประเด็นที่ 1 การออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าว ประเด็นที่ 2 การจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมและประเด็นที่ 3 การอนุญาตให้ก่อสร้างอาคารโดยเทศบาลตำบลกะรน                                        

       นายสิระ เจนจาคะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร กล่าวว่าการเดินทางมาติดตามในครั้งนี้ไม่มีประเด็นที่จะซักถามแต่ขอให้จังหวัดภูเก็ตได้จัดทำรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้ง 3 ประเด็นเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อแจ้งให้ทราบต่อไป ทั้งนี้ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เจ้าหน้าที่ DSI จะลงพื้นที่ดังกล่าวเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงอีกครั้ง


            โดยก่อนปิดการประชุมนายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่าทางจังหวัดจะจัดทำรายงานสรุปข้อเท็จจริงของการตรวจสอบดังกล่าว ส่งให้นายสิระ เจนจาคะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร ในวันพรุ่งนี้ (15 พฤศจิกายน 2562)
เครดิต  : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต/ข่าว/ภาพ

#ประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต  #DSI  #โครงการเดอะพีคเรสซิเดนซ์

#สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ดัชนี สัจจะบุญทวี

ผู้เรียบเรียง : กนกพร ประสงค์

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต