กรมทางหลวง เตรียมปรับการจราจรทางหลวงหมายเลข 11 (เด่นชัย – ลำปาง) เพื่อก่อสร้างสะพานข้ามแยกแม่แขม อำเภอลอง จังหวัดแพร่

14 พ.ย. 2562 | เข้าชม : 665

กรมทางหลวง เตรียมปรับการจราจรทางหลวงหมายเลข 11 (เด่นชัย – ลำปาง) เพื่อก่อสร้างสะพานข้ามแยกแม่แขม อำเภอลอง จังหวัดแพร่     


        ศูนย์สร้างทางลำปาง กรมทางหลวง แจ้งปิดการจราจรบริเวณพื้นที่ก่อสร้างสะพานข้ามแยกแม่แขม จุดตัดระหว่างทางหลวงหมายเลข 11 (เด่นชัย – ลำปาง) และทางหลวงหมายเลข 1023 (แพร่ – วังชิ้น) ซึ่งเป็นทางลงเขามีความลาดชันและเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง โดยปรับเปลี่ยนการจราจรเป็นจุดกลับรถแบบวงเวียน ตั้งแต่ 20 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป จนกว่างานก่อสร้างจะแล้วเสร็จ ขอให้ประชาชนวางแผนและเผื่อเวลาในการเดินทาง เพิ่มความระมัดระวังในการใช้เส้นทางดังกล่าว

        นายชาคร อินดาวงศ์ นายช่างโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11 ตอนปางเคาะ – ปางมะโอ ศูนย์สร้างทางลำปาง กรมทางหลวง เปิดเผยว่า ตามที่ กรมทางหลวง ได้ดำเนินการโครงการก่อสร้างและปรับปรุงทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11 (เด่นชัย – ลำปาง) จากบริเวณบ้านปางเคาะ ตำบลไทรย้อย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ ถึงบ้านปางมะโอ ตำบลวังเงิน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง เพื่อความปลอดภัยและรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ เชื่อมโยงระหว่างภูมิภาคและระหว่างจังหวัด

        โดยบริเวณสี่แยกแม่แขม ซึ่งอยู่ในพื้นที่ตำบลบ่อเหล็กลอง อำเภอลอง จังหวัดแพร่ เป็นจุดตัดระหว่างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11 (เด่นชัย – ลำปาง) และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1023 (แพร่ – วังชิ้น) เป็นทางลงเขามีความลาดชันและเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง จึงมีความจำเป็นที่จะก่อสร้างสะพานข้ามแยกเพื่อความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้ทาง และในการดำเนินการก่อสร้างคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อการจราจรในบริเวณดังกล่าว โครงการฯ จึงเห็นควรปิดการจราจรบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโดยปรับเปลี่ยนการจราจรเป็นจุดกลับรถแบบวงเวียน ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป จนกว่างานก่อสร้างจะแล้วเสร็จ

        โครงการฯ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับทราบ เพื่อจะได้วางแผนในการเดินทาง เผื่อเวลา และเพิ่มความระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนนหากสัญจรผ่านบริเวณดังกล่าว โดยหากมีข้อสงสัยหรือข้อแนะนำเกี่ยวกับปัญหาการจราจร สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงานโครงการฯ 091 – 078 1362, 083 – 612 8965 สถานีตำรวจภูธรลอง 054 – 581 715 และโรงพยาบาลลอง 054 – 581 479


#สะพานข้ามแยกแม่แขม #อำเภอลอง #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILANDข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชาติชาย คะมา

ผู้เรียบเรียง : นนทพร แก้วกา

แหล่งที่มา : สวท.แพร่