nnt มท. กำชับ ผวจ. ทุกจังหวัดกวดขันการควบคุมการเผาในที่โล่งแจ้ง และพื้นที่การเกษตรอย่างเคร่งครัด โดยรณรงค์ให้นำเศษวัสดุการเกษตรไปย่อยด้วยวิธีเหมาะสม หรือหากมีความจำเป็นต้องเผาให้มีมาตรการ พื้นที่และช่วงเวลาที่เหมาะสม nnt มท. ขอความร่วมมือประชาชนใช้ระบบขนส่งสาธารณะ แทนการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล เพื่อลดปริมาณยานพาหนะในเขตเมืองที่ทำให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็ก nnt มท. ห่วงใยประชาชนต่อสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก แนะให้ดูแลสุขภาพตนเอง เช่น หลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งเป็นเวลานาน ใช้ผ้าเช็ดหน้าหรือสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันฝุ่น กลุ่มเสี่ยง เด็กเล็ก ผู้ป่วย ผู้สูงอายุ หากมีความผิดปกติของร่างกายให้พบแพทย์ทันที nnt นายกรัฐมนตรีห่วงใยสุขภาพประชาชนต่อสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM 2.5) สั่งการให้ มท.กำชับ กทม. และจังหวัดดำเนินการตามมาตรการป้องกัน และ แก้ไขปัญหาฝุ่นละอองตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติอย่างเคร่งครัด เพื่อลดมลพิษทางอากาศ และดูแลสุขภาพของประชาชนอย่างใกล้ชิด
Thai UK

สนง.จัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประชาสัมพันธ์การหางานผ่านทางตู้ (Job Box) โดยใช้บัตรประชาชนใบเดียว

14 พ.ย. 2562 | เข้าชม : 133

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประชาสัมพันธ์การหางานผ่านทางตู้ (Job Box) โดยใช้บัตรประชาชนใบเดียว

          นายภูธราช มณีรัตน์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เปิดเผยว่า สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้รับมอบหมายจากกรมการจัดหางาน ในการดำเนินการโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้และความมั่นคงในชีวิต ซึ่งเป็นการสนับสนุนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐและช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย และได้รับสนับสนุนตู้งาน (Job Box) จำนวน 3 ตู้

          สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ดำเนินการติดตั้งตู้งาน (Job Box) เพื่อให้บริการผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ประชาชน คนหางาน จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ ห้างบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาสุราษฎร์ธานี ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี และเรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี เพื่อรองรับความต้องการของคนหางานได้เข้าถึงแหล่งงานผ่านตู้งาน (Job Box) เพียงแค่ใช้บัตรประชาชนใบเดียว (Smart Card) สามารถค้นหาตำแหน่งงานว่างได้ด้วยตนเองอย่างสะดวกและรวดเร็ว ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ กลุ่มงานส่งเสริมการมีงานทำ โทร.0-7735-5422 ต่อ 12 โทรสาร.0-7735-5426

#สนง.จัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี #ประชาสัมพันธ์การหางานผ่านทางตู้ #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : วิทยา แซ่หม่ง

ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี