ประเทศไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพการประชุม ADMM Retreat และADMM - Plus

14 พ.ย. 2562 | เข้าชม : 287

            พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้สั่งการให้ทุกเหล่าทัพ เตรียมความพร้อมสนับสนุนการจัดประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ (ADMM Retreat) และการประชุม รัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนกับ รัฐมนตรีกลาโหมประเทศคู่เจรจา ครั้งที่ 6 (ADMM - Plus) ที่ กระทรวงกลาโหมกำหนดเป็นเจ้าภาพจัดให้มีขึ้นระหว่าง 16 - 19 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมอวานี พลัส ริเวอร์ไซด์e กรุงเทพฯ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประสบความสำเร็จ สมเกียรติของกระทรวงกลาโหมและประเทศไทย ในฐานะประธานอาเซียนในปี 2562 โดยขอให้ดำรงแนวคิดหลักในการเสริมสร้างความร่วมมือในกรอบ-ADMM-และ-ADMM-Plus-คือ “ความมั่นคงที่ยั่งยืน” พร้อมทั้งมุ่งส่งเสริมความไว้เนื้อเชื่อใจ และเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างอาเซียนกับประเทศมหาอำนาจในภูมิภาคให้ครอบคลุมในทุกมิติ ยึดหลักความเป็นแกนกลางของอาเซียน(ASEAN-Centrality) เป็นหัวใจสำคัญในการตอบสนองอย่างมีประสิทธิภาพต่อความท้าทายด้านความมั่นคงที่สำคัญของภูมิภาค ประเทศที่เข้าร่วมประชุม ADMM Retreat ประกอบด้วย รัฐมนตรีกลาโหม ประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ + เลขาธิการอาเซียน สำหรับการประชุม 6th ADMM PLUS มีประเทศคู่เจรจาอีก 8 ประเทศ ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น เกาหลี อินเดีย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ รัสเซีย และสหรัฐอเมริกา      

            กระทรวงกลาโหมถือว่ามีบทบาทในการเป็นเสาหลักด้านประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political-–-Security-Community:-APSC)-อย่างต่อเนื่องผ่านกลไกที่เป็นรูปธรรม โดยมีการจัดการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน (ASEAN Defence Ministers’ Meeting: ADMM) ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับความร่วมมือทางทหารของอาเซียนให้เทียบเท่า ความร่วมมือในด้านการต่างประเทศและเศรษฐกิจ ซึ่งการประชุม ADMM ได้รับการริเริ่มในที่ประชุมสุดยอดอาเซียน (ASEAN Summit Meeting) ครั้งที่ 10


#ประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ #ความมั่นคงที่ยั่งยืน #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ไพโรจน์ รอดนิล

ผู้เรียบเรียง : วรรณวิไล สนิทผล

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ