สระแก้วขับเคลื่อนสิทธิเด็กจัดเวทีสร้างการมีส่วนร่วมของสภาเด็กและเยาวชนหนุนเสริมด้วยทุกเครือข่าย

14 พ.ย. 2562 | เข้าชม : 121

สระแก้วขับเคลื่อนสิทธิเด็กจัดเวทีสร้างการมีส่วนร่วมของสภาเด็กและเยาวชนหนุนเสริมด้วยทุกเครือข่าย

            บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระแก้ว ร่วมกับมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทยและสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสระแก้ว กำหนดจัดงานเวทีสิทธิเด็ก ครั้งที่ 30 ตอน "ก้าวสู่ทศวรรษที่ 4 the next step for the child" ระดับจังหวัด เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสภาเด็กและเยาวชนและตระหนักถึงสิทธิด้านการมีส่วนร่วมของเด็ก เพื่อเป็นการเฉลิมฉลอง 30 ปื อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กในอาเซียน โดยมีเด็กและเยาวชนจังหวัดสระแก้วเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 200 คน เครือข่ายทำงานด้านเด็กและเยาวชน จำนวน 50 คน ในวันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เวลา 12.30 น. ณ โรงเรียน อ.พ.ป. คลองน้ำใส ตำบลคลองน้ำ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว พร้อมเดินรณรงค์รับข้อเสนอด้านเด็กและเยาวชน แจกใบปลิว แผ่นพับ สติ๊กเกอร์ เกี่ยวกับสิทธิเด็ก การขจัดความรุนแรงต่อเด็กและ กระบวนการยุติธรรม

            บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระแก้ว จึงเชิญหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้แทนร่วมเปิดงานเวทีสิทธิเด็ก ครั้งที่ 30 และขอเชิญสื่อมวลชนร่วมทำข่าวประชาสัมพันธ์ ในวันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เวลา 12.30 น. ณ โรงเรียน อ.พ.ป.คลองน้ำใส ตำบลคลองน้ำ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว โดยทั่วกัน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนา 037-247331 


#งานเวทีสิทธิเด็กครั้งที่30 #ก้าวสู่ทศวรรษที่4 #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สนธยา จงพันธนิมิตร

ผู้เรียบเรียง : วรรณวิไล สนิทผล

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระแก้ว