จังหวัดเชียงใหม่ รณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคหัดแก่เด็กอายุ 1-12 ปี พร้อมกันทั่วประเทศ

14 พ.ย. 2562 | เข้าชม : 206

จังหวัดเชียงใหม่ รณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคหัดแก่เด็กอายุ 1-12 ปี พร้อมกันทั่วประเทศ


        นายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สถานการณ์โรคหัดของประเทศไทย ในปี 2559 ประเทศไทยเริ่มพบผู้ป่วยโรคหัดเป็นกลุ่มก้อนและเพิ่มขึ้นต่อเนื่องถึงปัจจุบัน จากข้อมูลงานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2562 (ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562) พบผู้ป่วย 567 ราย และยังไม่มีผู้เสียชีวิต อำเภอที่มีผู้ป่วยมากที่สุด 5 อันดับ ได้แก่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ สันทราย แม่แจ่ม ฝาง และแม่อาย ผู้ป่วยส่วนใหญ่อายุ 0 - 4 ปี รองลงมาคืออายุ 15-24 ปี 25 - 34 ปี และ5-9 ปี พบได้ในกลุ่มประชากรวัยแรงงาน ประชากรที่อยู่รวมกันหมู่มาก และสถานบริการสาธารณสุข นอกจากนี้ยังพบในเด็กต่างด้าวและบุคคลไร้สิทธิ์ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลจากการสอบสวนโรคพบว่าผู้ป่วยร้อยละ 84 ไม่เคยได้รับวัคซีนหรือไม่แน่ใจ ซึ่งเป็นกลุ่มที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคเป็นอย่างมาก ซึ่งโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัด ปีนี้จัดขึ้นที่โรงเรียนวัดดอนจั่น ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ และพร้อมกันทั้ง 25 อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่

        นายแพทย์สุเมธ องค์วรรณดี ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ กล่าวเพิ่มเติมว่า กิจกรรมภายในงานมีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัดให้กับเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี และการจัดนิทรรศการโรคหัด การเล่นเกมส์ การให้ความรู้และสื่อสารความเสี่ยงเกี่ยวกับโรคหัด และปล่อยแถว อาสาสมัครสาธารณสุขออกค้นหาเด็กกลุ่มเสี่ยงในชุมชน เพื่อรณรงค์ให้วัคซีนเก็บตกในกลุ่มเด็กไทยและเด็กต่างชาติที่ได้รับวัคซีนไม่ครบตามเกณฑ์ ยกระดับภูมิคุ้มกันโรคหัดในเด็กให้สูงขึ้น เพียงพอต่อการป้องกันการป่วยและการระบาดของโรคหัด สำหรับอาการของโรคหัดที่พบบ่อยคือ มีไข้ออกผื่นและมีไข้สูง 3-4 วัน มีผื่นแดงตามใบหน้าและลำตัว คออักเสบ หลอดลมอักเสบ ปอดบวม หูชั้นกลางอักเสบ เยื่อบุตาอักเสบ ท้องเสีย และสมองอักเสบซึ่งเป็นภาวะที่รุนแรงที่สุด

        ขอความร่วมมือพ่อแม่และผู้ปกครองตรวจดูประวัติการได้รับวัคซีนในสมุดบันทึกสุขภาพของบุตรหลานหากได้รับวัคซีนไม่ครบตามเกณฑ์ ให้นำบุตรหลานมารับวัคซีนได้ที่สถานบริการสาธารณสุขของรัฐทุกแห่ง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน และกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 0-5321-1048 ต่อ 110 หรือสายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422 ฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง


#จังหวัดเชียงใหม่ #ป้องกันโรคหัด #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILANDข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เสาวณัฐ มูลสม

ผู้เรียบเรียง : นนทพร แก้วกา

แหล่งที่มา : สวท.เชียงใหม่