จังหวัดเชียงใหม่ เร่งฟื้นฟูต้นยางนา พร้อมผลักดันให้เป็นต้นแบบการจัดการต้นไม้ในเมือง

14 พ.ย. 2562 | เข้าชม : 165

จังหวัดเชียงใหม่ เร่งฟื้นฟูต้นยางนา พร้อมผลักดันให้เป็นต้นแบบการจัดการต้นไม้ในเมือง


        นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ มหาวิทยาลัย ภาคเอกชนและภาคประชาชน ระดมความร่วมมือปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานดูแลต้นไม้ในเมือง เพื่อพัฒนามาตรฐานด้านการดูแลต้นไม้ พร้อมเตรียมจัดฝึกอบรมยกระดับมาตรฐานวิชาชีพรุกขกร ปรับปรุงกระบวนการทำงานให้เป็นตัวอย่างแก่พื้นที่อื่นๆ ซึ่งต้นยางนา บนถนนเชียงใหม่ ลำพูน ได้มีปลูกมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 จึงต้องร่วมมือกันอนุรักษ์ต้นยางนาให้มีอายุยืนยาว ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ    ทั้งนี้ ได้มีการลงนามความร่วมมือเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และร่วมกันฟื้นฟูเยียวยาต้นยางนา ซึ่งจากการตรวจสอบความสมบูรณ์ของต้นยางนา ตลอดแนวถนนเชียงใหม่ - ลำพูน มีต้นยางนากว่า 300 ต้น ที่ต้องรักษาเร่งด่วน ด้วยศาสตร์รุกขกรรม ตามแบบมาตรฐานสากล ตัดแต่งและฟื้นฟูระบบรากของต้นยางนาโบราณ แก้ปัญหาสุขภาพต้นไม้ และสร้างความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนที่สัญจรไปมาในพื้นที่ พร้อมเร่งผลักดันให้เป็นโมเดลระบบบริหารจัดการต้นไม้ในเมือง ร่วมกับการฟื้นฟูสุขภาพของต้นไม้อย่างยั่งยืนและปลอดภัยภายในระยะเวลา 2 ปี


#จังหวัดเชียงใหม่#ต้นยางนา #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND        

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เสาวณัฐ มูลสม

ผู้เรียบเรียง : นนทพร แก้วกา

แหล่งที่มา : สวท.เชียงใหม่