จังหวัดเชียงใหม่ ระดมทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เร่งกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและซากกระทงกว่า 40 ตัน ในลำน้ำปิง

14 พ.ย. 2562 | เข้าชม : 167

จังหวัดเชียงใหม่ ระดมทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เร่งกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและซากกระทงกว่า 40 ตัน ในลำน้ำปิง


        ที่บริเวณประตูระบายน้ำแม่ปิง ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายจรินทร์ คงศรีเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ พันเอก อโณทัย ชัยมงคล 

รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่และจิตอาสากว่า 200 คน เข้าร่วมกิจกรรม “จิตอาสา ประชารัฐ กำจัดขยะจากกระทง” โดยร่วมกันกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และซากกระทงกว่า 40 ตัน เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมให้เกิดความสะอาดและสวยงามในลำน้ำปิง กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำทำให้น้ำปิงไหลสะดวก ไม่เกิดการเน่าเสีย สามารถใช้เป็นแหล่งน้ำดิบผลิตน้ำประปาให้กับประชาชนในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ปลูกจิตสำนึกและสร้างวินัยการทิ้งขยะ การคัดแยกขยะ ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ รวมถึงเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลที่กำหนดให้มีการเร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ น้ำเสีย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค

        รองผู้ราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า วัสดุที่ใช้ทำกระทงในปีนี้ ประชาชนและนักท่องเที่ยว หันมาใส่ใจในเรื่องของสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น นิยมใช้วัสดุจากธรรมชาติที่ย่อยสลายได้มาประดิษฐ์เป็นกระทง ลดการใช้โฟมและขนมปังลงอย่างเห็นได้ชัด และที่สำคัญในปีนี้ จำนวนขยะจากกระทงลดลงจากปีที่ผ่านมาอีกด้วย ซึ่งเกิดจากการรณรงค์อย่างต่อเนื่องของทุกภาคส่วนนั่นเอง

        ในส่วนของขยะ สิ่งปฏิกูลและซากกระทงที่ได้มีการเก็บกวาดขึ้นจากแม่น้ำปิงแล้ว จะนำเข้าสู่กระบวนการคัดแยก หากเป็นวัสดุธรรมชาติ เช่นหยวกกล้วย หรือใบตอง จะนำไปฝังกลบก่อนจะนำมาทำเป็นปุ๋ยหมัก แจกจ่ายเกษตรกร ส่วนที่เป็นวัสดุที่ย่อยสลายยาก จะนำเข้าสู่กระบวนการกำจัดอย่างถูกวิธีต่อไป


#จังหวัดเชียงใหม่ #กำจัดขยะมูลฝอย  #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND


 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เสาวณัฐ มูลสม

ผู้เรียบเรียง : นนทพร แก้วกา

แหล่งที่มา : สวท.เชียงใหม่