จังหวัดสระแก้ว โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วจัดกิจกรรม แสดง และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ของเครือข่าย OTOP จังหวัดสระแก้ว

14 พ.ย. 2562 | เข้าชม : 109

            จังหวัดสระแก้ว โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วจัดกิจกรรม แสดง และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ของเครือข่าย OTOP จังหวัดสระแก้ว กลุ่มสัมมาอาชีพชุมชนภายในสถานที่ราชการในจังหวัดสระแก้ว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้แก่กลุ่มผู้ผลิตและผู้ประกอบการ OTOP และกลุ่มสัมมาอาชีพชุมชน ให้มีการพัฒนาและเปิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจำหน่ายสินค้าตลอดจนเปิดโอกาสให้ส่วนราชการในจังหวัดสระแก้วได้สนับสนุนผลิตภัณฑ์ OTOP ของผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดสระแก้ว และผลิตภัณฑ์ชุมชนของกลุ่มสัมมาอาชีพชุมชน ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวจะดำเนินการในวันประชุมคณะกรรมการจังหวัดทุกเดือน บริเวณถนนหน้าหอประชุมปางสีดาศาลากลางจังหวัดสระแก้ว สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว โทร. 037425057-8

            เครดิต : ทีมข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดสระแก้ว ข่าว


#ผู้ประกอบการOTOP #จังหวัดสระแก้ว #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สนธยา จงพันธนิมิตร

ผู้เรียบเรียง : วรรณวิไล สนิทผล

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระแก้ว