nnt มท. กำชับ ผวจ. ทุกจังหวัดกวดขันการควบคุมการเผาในที่โล่งแจ้ง และพื้นที่การเกษตรอย่างเคร่งครัด โดยรณรงค์ให้นำเศษวัสดุการเกษตรไปย่อยด้วยวิธีเหมาะสม หรือหากมีความจำเป็นต้องเผาให้มีมาตรการ พื้นที่และช่วงเวลาที่เหมาะสม nnt มท. ขอความร่วมมือประชาชนใช้ระบบขนส่งสาธารณะ แทนการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล เพื่อลดปริมาณยานพาหนะในเขตเมืองที่ทำให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็ก nnt มท. ห่วงใยประชาชนต่อสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก แนะให้ดูแลสุขภาพตนเอง เช่น หลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งเป็นเวลานาน ใช้ผ้าเช็ดหน้าหรือสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันฝุ่น กลุ่มเสี่ยง เด็กเล็ก ผู้ป่วย ผู้สูงอายุ หากมีความผิดปกติของร่างกายให้พบแพทย์ทันที nnt นายกรัฐมนตรีห่วงใยสุขภาพประชาชนต่อสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM 2.5) สั่งการให้ มท.กำชับ กทม. และจังหวัดดำเนินการตามมาตรการป้องกัน และ แก้ไขปัญหาฝุ่นละอองตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติอย่างเคร่งครัด เพื่อลดมลพิษทางอากาศ และดูแลสุขภาพของประชาชนอย่างใกล้ชิด
Thai UK

สระแก้วจัดงานครบรอบสถาปนากองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2562

14 พ.ย. 2562 | เข้าชม : 85

สระแก้วจัดงานครบรอบสถาปนากองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2562

            สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว กำหนดจัดงานวันครบรอบสถาปนากองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2562 ในวันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ณ หอประชุมปางสีดา ศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้ว เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  ในโอกาสที่พระองค์ทรงเป็นผู้ก่อตั้งกองทุนแม่ของแผ่นดิน (กองทุนตั้งต้นแห่งความดี) และแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสืบสานพระราชปณิธานในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตลอดจนประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 800 คน ประกอบด้วย คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน กองทุนแม่ของแผ่นดิน คณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัดและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน กิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายพิเศษเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหายาเสพติดและการขับเคลื่อนการทำงานแบบบูรณาการ การแสดงเทิดพระเกียรติ การแสดงบทบาทสมมุติเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหายาเสพติด และนิทรรศการผลการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน

            จึงขอเชิญหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ กลุ่มพลังมวลชน ผู้นำท้องถิ่น ท้องที่ หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน นักเรียนนักศึกษา ประชาชนเข้าร่วมงานดังกล่าว ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมปางสีดา โดยพร้อมเพรียงกัน การแต่งกายสวมเสื้อโทนสีฟ้า/สุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้าซิ่น/รองเท้าหุ้มส้น ห้ามสวมกางเกงยีนส์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกลุ่มสารสนเทศการพัฒนาชุมชน 037-425057


#งานวันครบรอบสถาปนากองทุนแม่ของแผ่นดิน #สระแก้ว #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สนธยา จงพันธนิมิตร

ผู้เรียบเรียง : วรรณวิไล สนิทผล

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระแก้ว