รมช.กลาโหม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามความคืบหน้าการปฏิบัติงานในการแก้ไขปัญหา จชต.

14 พ.ย. 2562 | เข้าชม : 148

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามความคืบหน้าการปฏิบัติงานในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

          วันนี้ (14 พ.ย. 62) พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ให้การต้อนรับ พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม หัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ในการเดินทางมาตรวจเยี่ยมติดตามความคืบหน้าการปฏิบัติงานในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ก่อนเดินทางเข้าร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับการบูรณาการด้านการข่าว กับหัวหน้าหน่วยงานที่ปฏิบัติงานด้านการข่าวในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ห้องประชุม 1 บก.กอ.รมน.ภาค 4 สน. ค่ายสิรินธร อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ คณะที่ปรึกษา และคณะผู้แทนพิเศษรัฐบาล เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

          ในการประชุมวันนี้ ได้เชิญหัวหน้าหน่วยงานที่ปฏิบัติงานด้านการข่าวในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มาร่วมประชุมเพื่อรับทราบนโยบายการปฏิบัติงานด้านการข่าว โดยในการปฏิบัติงานด้านการข่าวของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า แม่ทัพภาคที่ 4 ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 กล่าวว่า การทำงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทุกภาคส่วนจำเป็นต้องบูรณาการในทุกเรื่องร่วมกัน โดยเฉพาะข้อมูลข่าวสารที่ทุกหน่วยงานด้านการข่าวในพื้นที่ จะต้องประสานความร่วมมือในการปฏิบัติงานด้านการข่าว ทั้งเชิงรุกและเชิงรับ เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อการปฏิบัติการต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง ทันต่อเวลา ต่อสถานการณ์ บางเหตุการณ์ยังมีข้อบกพร่องที่ต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไข

          วันนี้จึงต้องมาประชุมหารือ หาแนวทางเพื่อให้ได้ข้อสรุปร่วมกัน และปรับเปลี่ยนการทำงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพต่อการปฏิบัติมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะคำแนะนำของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม ที่กรุณาสั่งการมอบนโยบาย และแนะนำแนวทางการปฏิบัติงานในวันนี้ ขอให้ทุกหน่วยงานนำไปสนับสนุนข้อมูลด้านการข่าวให้กับหน่วยปฏิบัติ เพื่อการควบคุมพื้นที่ให้มีความปลอดภัย และบรรลุภารกิจตามเจตนารมณ์ของผู้บังคับบัญชาทุกระดับต่อไป


#รมช.กลาโหม #ตรวจเยี่ยมติดตามความคืบหน้าการปฏิบัติงานฯ #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : รุ่งสุรีย์ กิตติกุลสวัสดิ์

ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต

แหล่งที่มา : สทท.ยะลา