จังหวัดอุตรดิตถ์ จัดพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ และถวายราชสดุดี เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง

14 พ.ย. 2562 | เข้าชม : 193

จังหวัดอุตรดิตถ์ จัดพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ และถวายราชสดุดี เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง


        ที่หอประชุมอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง พร้อมกันนี้มีหัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชนจำนวนมากร่วมพิธี เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงก่อให้เกิดเทคโนโลยีฝนหลวง อันเป็นการแก้ไขปัญหาความทุกข์ยากของเกษตรกรและประชาชนทั่วไปที่ประสบภัยแล้ง รวมทั้งปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรน้ำของประเทศ จนเกิดเป็นโครงการพระราชดำริฝนหลวงสืบมาจนถึงปัจจุบัน คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติให้วันที่ 14 พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันพระบิดาแห่งฝนหลวง และเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน ปีพุทธศักราช 2498 เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระราชดำริที่จะนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการบังคับเมฆให้เกิดเป็นฝน จนเกิดเป็นเทคโนโลยีฝนหลวงที่ขจัดปัดเป่าความทุกข์ยากให้แก่มวลพสกนิกรที่ประสบภัยแล้งและเป็นองค์ประกอบในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศจวบจนปัจจุบัน


#จังหวัดอุตรดิตถ์ #วันพระบิดาแห่งฝนหลวง #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILANDข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ประพันธ์  หงส์ยี่สิบเอ็ด

ผู้เรียบเรียง : นนทพร แก้วกา

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์