กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 เร่งปรับแผนการบินของอากาศยาน AU – 23 Peacemaker ในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคเหนือ

14 พ.ย. 2562 | เข้าชม : 95

กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 เร่งปรับแผนการบินของอากาศยาน AU - 23 Peacemaker ในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคเหนือ 


        พันเอก วิศิษฐ์ บรรณากิจ หัวหน้าส่วนปฏิบัติการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 เปิดเผยว่า กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 และ กองทัพอากาศ โดยหน่วยการบินมวลชนสัมพันธ์ ดำเนินการถอดบทเรียนผลการปฏิบัติและเส้นทางการบินของอากาศยานโจมตีทางธุรการ AU - 23 Peacemaker ในช่วงเวลาที่ผ่านมา เร่งปรับแผนการบินในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน 2562 ขยายพื้นที่การบินให้ครอบคลุม พื้นที่เสี่ยงและพื้นที่ห่างไกลใน 7 จังหวัดภาคเหนือ ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ น่าน แพร่ ลำพูน ตาก พะเยา และจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประชาสัมพันธ์เชิงรุก สร้างความรู้ ความเข้าใจให้ประชาชน ลดปัญหาการเผาป่า เผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เพื่อป้องกันปัญหาหมอกควัน ไฟป่า และค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เกินค่ามาตรฐาน ในพื้นที่ภาคเหนือ 

        ในช่วงที่ผ่านมา ผลการปฏิบัติด้านการบินของหน่วยการบินมวลชนสัมพันธ์ กองทัพอากาศสามารถประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ห่างไกลได้เป็นอย่างดี หากไม่สามารถขึ้นบินปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ ตามช่วงเวลาที่กำหนดในแผนการบิน เนื่องจากสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวย และปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ จะพิจารณาเลื่อนการขึ้นบินปฏิบัติภารกิจในสัปดาห์ต่อไป ซึ่งการขึ้นบินทุกครั้งจะประเมินถึงความปลอดภัยในการบินเป็นหลัก 


#กองทัพภาคที่ 3 #ไฟป่าและหมอกควัน #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILANDข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : พิมลกัลย์ เดชะชัย

ผู้เรียบเรียง : นนทพร แก้วกา

แหล่งที่มา : สวท.เชียงใหม่