จังหวัดพิษณุโลก จัดพิธีถวายราชสักการะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง"

14 พ.ย. 2562 | เข้าชม : 97

จังหวัดพิษณุโลก จัดพิธีถวายราชสักการะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง"


        ที่ศาลาประชาคม อำเภอเมืองพิษณุโลก นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะและกล่าวรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" ประจำปี 2562 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ เจ้าหน้าที่ ผู้แทนจากส่วนราชการต่างๆ ตลอดจนนักเรียน นักศึกษาและประชาชนร่วมประกอบพิธี

        นายศรัทธา ศรีทิพงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก กล่าวรายงานว่า ด้วยในวันนี้ ถือเป็นวันครบรอบปีที่ 64 นับจากวันที่ 14 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2498 ซึ่งเป็นวันที่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระราชดำรัสที่จะคิดค้นวิจัยหาวิธีการทำฝนหลวง เพื่อแก้ไขปัญหาความทุกข์ยากของเกษตรกรและประชาชนที่ประสบภัยแล้ง รวมทั้งปัญหาการ ขาดแคลนทรัพยากรน้ำของประเทศ จนเกิดเป็นโครงการฝนหลวงสืบมาจนถึงปัจจุบัน กอปรกับคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พุทธศักราช 2545 เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในฐานะทรงเป็น "พระบิดาแห่งฝนหลวง" และกำหนดให้วันที่ 14 พฤศจิกายนของทุกปีเป็น "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" เพื่อจารึกไว้เป็นวันสำคัญในประวัติศาสตร์ชาติไทย และเป็นวันสำคัญของปวงชนชาวไทยที่จะได้ร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบิดาแห่งฝนหลวง”

        กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำหนดจัดพิธีถวายสักการะเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระบิดาแห่งฝนหลวง พร้อมทำการเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สถานการณ์ของกองบิน 46 และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปได้รับรู้และซาบซึ้งในพระราชกรณียกิจ ที่พระองค์ได้ทรงทุ่มเทพระวรกาย เพื่อแก้ไขปัญหาความทุกข์ยากของเกษตรกรและประชาชนทั่วไปที่ประสบภัยแล้ง การเป็นศาสตร์ของพระราชาที่ช่วยเหลือพสกนิกรมาตลอดระยะเวลา 64 ปี


#จังหวัดพิษณุโลก #วันพระบิดาแห่งฝนหลวง #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND 


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อรรถพล หมื่นทุม

ผู้เรียบเรียง : นนทพร แก้วกา

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก