จังหวัดแพร่ เชิญชวนผู้ประกอบการขอสินเชื่อกองทุนพัฒนา เอสเอ็มอี ตามแนวประชารัฐ

14 พ.ย. 2562 | เข้าชม : 503

จังหวัดแพร่ เชิญชวนผู้ประกอบการขอสินเชื่อกองทุนพัฒนา เอสเอ็มอี ตามแนวประชารัฐ


        นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์  ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ขอเชิญผู้ประกอบการ SME ที่สนใจขอรับสินเชื่อกองทุนพัฒนา เอสเอ็มอี ตามแนวประชารัฐ โครงการสินเชื่อ SME โตไว ไทยยั่งยืน ตั้งแต่ 15 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป เพื่อช่วยเหลือ SME ในจังหวัดแพร่ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน ซึ่งสำนักสำนักปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ประกาศกำหนดการเปิดรับคำขอสินเชื่อกองทุนพัฒนา เอสเอ็มอี ตามแนวประชารัฐ โครงการสินเชื่อ SME โตไว ไทยยั่งยืน โดยในประกาศได้กำหนดเปิดรับสมัครคำขอสินเชื่อกองทุนตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป

        นายบุญอุ้ม วงศ์บุตร อุตสาหกรรมจังหวัดแพร่ กล่าวว่า สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่ได้เปิดรับคำขอสินเชื่อกองทุนพัฒนา เอสเอ็มอี ตามแนวประชารัฐซึ่งผู้ที่ประกอบการ เอสเอ็มอี ที่มีความประสงค์จะขอรับบริการสนับสนุนกองทุนต้องอยู่ในหลักเกณฑ์และคุณสมบัติต้องเป็นกิจการ SMEs จดทะเบียนนิติบุคคลสัญชาติไทยและมีศักยภาพภาคการผลิตหรือบริการหรือค้าปลีกหรือค้าส่งเน้นกลุ่มธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และธุรกิจที่จะนำเทคโนโลยี ดิจิทัลไปใช้ในการปรับปรุงกิจการซึ่งขอสินเชื่อกองทุนวงเงินไม่เกิน 3 ล้านบาทต่อรายเป็นสินเชื่อระยะยาวไม่เกิน 7 ปีอัตราดอกเบี้ย 1% ต่อปี เพื่อการลงทุนเพิ่มขีดความสามารถและเป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้นและธุรกิจต้องไม่เป็นหนี้ไม่เป็นหนี้เสียหรือถูกดำเนินคดีณวันที่ยื่นคำขอสินเชื่อกองทุนและไม่เคยปรับเงื่อนไขการชำระหนี้หรือไม่เคยปรับโครงสร้างหนี้ในระบบ 12 เดือนที่ผ่านมาและธุรกิจที่ไม่เข้าข่ายในการสนับสนุนได้แก่ธุรกิจที่เกี่ยวกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ธุรกิจผิดกฎหมายและขัดต่อศีลธรรมอันดีของสังคม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่หมายเลขโทรศัพท์ 054 649731 


#จังหวัดแพร่ #กองทุนพัฒนา เอสเอ็มอี #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILANDข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ฉัตรชัย พวงขจร

ผู้เรียบเรียง : นนทพร แก้วกา

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่