พาณิชย์จังหวัดตรัง เผย โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2562-2563 งวดที่ 2

14 พ.ย. 2562 | เข้าชม : 6473

พาณิชย์จังหวัดตรัง เผย โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2562-2563 งวดที่ 2 กำหนดจ่ายเงินชดเชย วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562

          นางรวีพรรณ ช้างเย็นฉ่ำ พาณิชย์จังหวัดตรัง เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงพาณิชย์ ได้เริ่มจ่ายเงินส่วนต่างประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตร งวดแรกไปแล้วเมื่อวันที่ 1 ตุลาคมที่ผ่านมา จากทั้งหมด 8 ครั้งต่อปี โดยคุณสมบัติของเกษตรกรชาวสวนปาล์มที่จะได้รับเงินตามเงื่อนไขดังกล่าว ต้องเป็นเกษตรกรชาวสวนปาล์มที่ปลูกปาล์มอายุตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป บนพื้นที่ไม่เกิน 25 ไร่ และต้องเปิดบัญชีไว้กับ ธ.ก.ส. ทั้งนี้ เบื้องต้นจากการตรวจสอบมีเกษตรกรได้รับสิทธิ์จากโครงการดังกล่าวทั่วประเทศประมาณ 263,000 ครอบครัวนั้น

          ทั้งนี้ ในงวดแรกเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา จังหวัดตรัง โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ได้ดำเนินการโอนเงินให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันในพื้นที่จังหวัดตรัง จำนวน 13,392 ครัวเรือน เป็นเงินทั้งสิ้น 63,518,706.23 บาท สำหรับโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2562-2563 งวดที่ 2 เกษตรกรจะได้รับเงินชดเชย 363.25 บาทต่อไร่ และกำหนดจ่ายเงินชดเชย วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562#พาณิชย์จังหวัดตรัง #โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน งวดที่ 2 #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ยอยศพร อรรคไกรสีห์

ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต

แหล่งที่มา : สวท.ตรัง