สธ.ชัยนาท ชักชวนผู้ปกครองนำบุตรหลานมารับบริการวัคซีนป้องกันโรคหัดในเด็ก ฟรีที่สถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน

14 พ.ย. 2562 | เข้าชม : 235

สธ.ชัยนาท ชักชวนผู้ปกครองนำบุตรหลานมารับบริการวัคซีนป้องกันโรคหัดในเด็ก ฟรีที่สถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน


        ที่่ห้องประชุมวิจิตรชยานุรักษ์ โรงพยาบาลสรรคบุรี   นายกำจัด จุฑาวุฒิกุล รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยนาท เปิดการจัดกิจกรรมการรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคหัดในกลุ่มเด็กอายุ 1 – 12 ปี ทั่วประเทศ พ.ศ. 2562 – 2563 ตามแผนเร่งรัดการกำจัดโรคหัดของประเทศไทย โดยมี ว่าที่ร้อยตรี นพ.ดนัย พิทักษ์อรรณพ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยบุคลากรทางการแพทย์ ของโรงพยาบาลสรรคบุรีและเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท ร่วมกิจกรรมรณรงค์ มีเด็กตามกลุ่มเป้าหมายอายุ 1–12 ปี มารับบริการจำนวน 72 ราย

        นพ.พัลลภ ยอดศิรจินดา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยนาท เปิดเผยว่า สถานการณ์โรคหัดของประเทศไทยมีแนวโน้มจำนวนผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตเพิ่มสูงขึ้น กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค จึงจัดให้มีรณรงค์ให้วัคซีนโรคหัดอย่างเข้มข้น เพื่อยกระดับภูมิคุ้มกันต่อโรคหัดและเยอรมันในประชาชนกลุ่มเสี่ยง ลดอุบัติการณ์ของโรค โดยมุ่งหวังให้บรรลุเป้าหมายในการกำจัดโรคหัดตามพันธสัญญานานาชาติ โดยกำหนดเป้าหมายเพื่อลดอุบัติการณ์การเกิดโรคหัดลงไม่เกิน 1 ต่อประชากรล้านคน และไม่มีการติดเชื้อภายในประเทศ ภายในปี 2563 แต่ด้วยยังพบการระบาดใหญ่ในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้และภูมิภาคอื่นๆ โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ เด็กอายุ 1 – ต่ำกว่า 7 ปี รณรงค์ให้วัคซีนป้องกันควบคุมโรคหัด – คางทูม - หัดเยอรมัน (MMR) และเด็กอายุ 7 – 12 ปี รณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคหัด - หัดเยอรมัน (MR) ซึ่งเป็นเด็กไทยและเด็กต่างชาติ ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ซึ่งได้รับวัคซีนป้องกันโรคหัดและหัดเยอรมันไม่ครบตามเกณฑ์

        นพ.พัลลภ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท ขอเชิญชวนพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กไทยและเด็กต่างชาติ พาบุตรหลานอายุ 1 – 12 ปี ที่ได้รับวัคซีนไม่ครบตามเกณฑ์ ไปรับบริการฉีดวัคซีนรวมป้องกันโรคหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน (MMR) ฟรี คนละ 1 เข็ม ที่สถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน ตั้งแต่เดือนกันยายน 2562 ถึงมีนาคม 2563 ดังนี้ กลุ่มอายุ 1 – 7 ปี รับวัคซีนโรคหัด คางทูม หัดเยอรมัน ในช่วงเดือนมกราคม – มีนาคม 2563 กลุ่มอายุ 7 -12 ปี วัคซีนโรคหัด หัดเยอรมัน ในช่วงเวลาเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562


#ป้องกันโรคหัด #สธ.ชัยนาท #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILANDข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เกวลี เกิดน้อย

ผู้เรียบเรียง : นนทพร แก้วกา

แหล่งที่มา : สวท.ชัยนาท