สำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น เปิดรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น โดยผ่านองค์กร IM Japan

14 พ.ย. 2562 | เข้าชม : 451

สำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น เปิดรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น โดยผ่านองค์กร IM Japan

            สำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น เปิดรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น ตำแหน่งคนงานทั่วไป โดยผ่านองค์กร IM Japan ปี 2563 ครั้งที่ 1 เพศหญิงและเพศชาย กำหนดระยะเวลาฝึกงานเทคนิค 3 ปี โดยเพศหญิงเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 2-4 ธันวาคม 2562 และเพศชายเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 2-13 ธันวาคม 2562 (ศูนย์สอบจังหวัดขอนแก่น)

            คุณสมบัติของผู้สมัคร อายุ 20 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 30 ปี ณ วันรับสมัคร สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ไม่จำกัดสาขาวิชา เพศหญิงความสูงไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร และเพศชายความสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร สุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ สายตาปกติ เพศชาย พ้นภาระการรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารแล้ว ไม่มีรอยสัก หรือความผิดปกติทางร่างกาย ไม่เคยมีประวัติหรือความประพฤติเสียหาย ไม่เคยเป็นผู้ฝึกงานเทคนิคที่ประเทศญี่ปุ่น หรือเป็นผู้ต้องห้ามในการเข้าประเทศญี่ปุ่น    

            หลักฐานและเอกสารที่ต้องยื่นวันสมัคร สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาวุฒิการศึกษา เพศหญิงรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว และเพศชายรูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 3 ใบ

            สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น หลังใหม่ ชั้น 2 ถนนศูนย์ราชการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ในวันและเวลาราชการ โทรศัพท์ 0-4333-0197 ต่อ 13, 22 หรือ 08-3285-5564#สำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น #รับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น #องค์กร IM Japan #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อมร น้อยเสนา

ผู้เรียบเรียง : วรัญญา นันตาแก้ว

แหล่งที่มา : สวท.เครือข่ายโทรทัศน์ขอนแก่น(F.M.T.V)