รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม ยื่นเอกสารชี้แจงประเด็นถวายสัตย์ปฏิญาณต่อประธานกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ

13 พ.ย. 2562 | เข้าชม : 52

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม ยื่นเอกสารชี้แจงประเด็นถวายสัตย์ปฏิญาณต่อประธานกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ สภาผู้แทนราษฎร 


พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นตัวแทนนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนายประสาน หวังรัตนปราณี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เข้ามอบหนังสือชี้แจงต่อกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ สภาผู้แทนราษฎร ที่มีพลตำรวจเอก เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส เป็นประธาน โดยเป็นการชี้แจงกรณีปัญหาการถวายสัตย์ปฏิญาณเข้ารับหน้าที่ของคณะรัฐมนตรีที่ยังไม่ครบถ้วนและอำนาจในการเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ซึ่งพลเอก ชัยชาญ กล่าวว่า นายกรัฐมนตรีติดภารกิจไม่สามารถมาชี้แจงได้ด้วยตนเอง จึงได้ส่งเอกสารชี้แจง โดยยืนยันว่าปัญหาการถวายสัตย์ปฏิญาณไม่ครบถ้วนนั้นได้จบไปแล้ว เพราะเป็นเรื่องของพระราชอำนาจ อีกทั้งศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยแล้ว เช่นเดียวกับนายประสาน ที่ชี้แจงว่าในประเด็นที่มีการสอบถามพลเอก ประวิตรนั้น พลเอก ประวิตรได้ชี้แจงมาเป็นลายลักษณ์อักษรครบถ้วนแล้ว ดังนั้นหากกรรมาธิการยังต้องการให้ชี้แจงอีก ก็ขอให้คณะกรรมาธิการระบุประเด็นมาให้ชัด ยืนยันว่าที่ผ่านมาพลเอก ประวิตร ไม่ได้ขอเลื่อนแต่เป็นการชี้แจงผ่านเอกสาร

พลตำรวจเอก เสรีพิศุทธ์ ยืนยันว่าตามรัฐธรรมนูญแล้ว กรรมาธิการมีอำนาจเชิญเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าชี้แจงในประเด็นปัญหาต่างๆ ได้ โดยเฉพาะปัญหาการถวายสัตย์ปฏิญาณ ที่ยืนยันว่าศาลรัฐธรรมนูญยังไม่มีคำวินิจฉัย เป็นเพียงคำสั่งไม่รับคำร้องไว้พิจารณา ดังนั้นจึงยังไม่มีผลผูกพันตามที่รัฐธรรมนูญกำหนด และเห็นว่าปัญหานี้เจ้าตัวควรต้องมาชี้แจงด้วยตัวเอง ไม่ใช่ส่งตัวแทนเข้ามา ดังนั้นจึงไม่ขอรับคำชี้แจงครั้งนี้ เพราะผู้ที่มาชี้แจงไม่ได้มีอำนาจหน้าที่โดยตรง


 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : พนิตนาฏ ขวัญแสนสุข / สวท.

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย