กอ.รมน.ภาค 4 สน. ประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

13 พ.ย. 2562 | เข้าชม : 147

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

          วันนี้ (13 พ.ย. 62) พลโท จตุพร กลัมพสุต ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการข่าวกรอง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เป็นประธานการประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุม (1) กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

          สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ที่ประชุมให้ทุกฝ่ายเร่งบูรณาการร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาทรัพยากรป่าไม้ ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา โดยมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ปฏิบัติการเชิงรุก ในการป้องกันและปราบปรามคดีที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ พร้อมกับการ บูรณาการ การทำงานร่วมกับอาสาสมัครรักษาป่า และมูลนิธิภาคเอกชน และการประชาสัมพันธ์ปลูกจิตสำนึกให้ประชาชน ตระหนัก เกิดความรัก ความหวงแหน และเห็นถึงความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้ ตลอดถึงปัญหาไฟป่าซึ่งถือเป็นปัญหาเร่งด่วนที่ต้องสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนในพื้นที่ให้หยุดเผาป่า เพราะจะสร้างผลกระทบที่ร้ายแรงต่อธรรมชาติ สัตว์ป่า และระบบนิเวศ
#กอ.รมน.ภาค 4 สน. #คณะทำงานแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อัมรัน แมหะ

ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต

แหล่งที่มา : สวท.ยะลา