จังหวัดมหาสารคาม เตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว เน้นการดูแลสุขภาพและป้องกันโรคติดต่อในช่วงหน้าหนาว และเฝ้าระวังอัคคีภัย

13 พ.ย. 2562 | เข้าชม : 302

          นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เปิดเผยว่า จากการที่กรมอุตุนิยมวิทยาคาดหมายลักษณะอากาศในช่วงที่หนาวเย็นที่สุด จะเริ่มครึ่งหลังของเดือนธันวาคม 2562 ถึงปลายเดือนมกราคม 2563 จังหวัดมหาสารคามจึงได้มีการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว โดยให้หน่วยงานราชการเร่งประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ในการดูแลสุขภาพ โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง ได้แก่ ผู้สูงอายุ เด็ก และผู้มีโรคประจำตัว การงดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อคลายหนาว ซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดภาวะอุณหภูมิร่างกายต่ำกว่าปกติ การไม่ผิงไฟในที่อับอากาศ เพราะอาจทำให้หมดสติและขาดอากาศหายใจ พร้อมประสานหน่วยงานสาธารณสุข เฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมป้องกันโรคติดต่อในช่วงฤดูหนาว

          ส่วนมาตรการป้องกันอัคคีภัยในช่วงสภาพอากาศแห้งในหน้าหนาว มีการเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ รถยนต์ดับเพลิง และอุปกรณ์ดับเพลิงให้มีความพร้อมปฏิบัติงานได้ทันที พร้อมรณรงค์ให้เกษตรกรใช้วิธีไถกลบแทนการเผาตอซังและวัสดุทางการเกษตร เพื่อลดมลพิษและปัญหาหมอกควันในอากาศ#จังหวัดมหาสารคาม #การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สุรเดช หนึ่งชนะ

ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต

แหล่งที่มา : สวท.มหาสารคาม