จ.อุดรธานี จับมือ ป.ป.ช. เตรียมจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) 9 ธันวาคม 2562 ตอกย้ำแนวคิด “คนอุดรธานี สิบ่ทนต่อการทุจริต”

13 พ.ย. 2562 | เข้าชม : 595

            นายประวิตร บุตรศรี ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำจังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้นายยศศิริ แพงเวียงจันทร์ เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุดรธานี  และคณะ เข้าหารือร่วมกับนางรณิดา เหลืองฐิติสกุล หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุดรธานี ณ ห้องปฏิบัติงานสำนักงานจังหวัดอุดรธานี ชั้น 2 อาคาร 1 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี เพื่อเตรียมจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดอุดรธานี โดยการอำนวยการของนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ในฐานะประธานศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตประจำจังหวัดอุดรธานี นำภาคีเครือข่ายภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ร่วมแสดงพลังต่อต้านการทุจริต ในวันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2562 พร้อมกับส่วนกลางและทุกจังหวัดทั่วประเทศ ส่วนสถานที่จัดงานรอประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอักครั้ง

            ทั้งนี้ วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดอุดรธานี จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance : คนอุดรธานี สิบ่ทนต่อการทุจริต” สร้างความตระหนักให้ภาคีเครือข่ายจากทุกภาคส่วนของจังหวัดอุดรธานี ได้มีความมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างต่อเนื่อง และปลุกกระแสสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต มุ่งยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต กระตุ้นเตือนให้สังคมและทุกภาคส่วนรับรู้ถึงผลเสียหายร้ายแรงที่เกิดขึ้นจาการทุจริตคอร์รัปชัน โดยมีกิจกรรมเบื้องต้นประกอบด้วย นิทรรศการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การต่อต้านการทุจริต กิจกรรมการแสดงบนเวที การรับชมสัญญาณถ่ายทอดสดวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จากส่วนกลาง ซึ่งมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี การประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต และกิจกรรมอื่นๆ ตามความเหมาะสม #จังหวัดอุดรธานี #ป.ป.ช. #วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) #คนอุดรธานี สิบ่ทนต่อการทุจริต #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ฉัตรชัย เคนสุวรรณ

ผู้เรียบเรียง :  

แหล่งที่มา : สวท.อุดรธานี