สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด จัดประกวดตราสัญลักษณ์ ชมรมไก่พื้นเมืองตราด FC ชิงรางวัล

13 พ.ย. 2562 | เข้าชม : 286

            (13 พ.ย. 62) นายวีระสันติ ประทุมพล ปศุสัตว์จังหวัดตราด เปิดเผยว่า สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด กำหนดจัดประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo) ชมรมไก่พื้นเมืองตราด FC ชิงรางวัลเงินสด จำนวน 5,000 บาท พร้อมโล่รางวัล ขึ้น จึงขอเชิญชวนผู้สนใจ ร่วมส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดรายการดังกล่าว โดยมีรายละเอียดผลงานที่ส่งเข้าประกวด ประกอบด้วย 

            1.การออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) สื่อความหมายถึง ไก่พื้นเมืองตราด ที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดตราด และเชื่อมโยงฟุตบอลตราด FC 

            2.ในตราสัญลักษณ์ให้มีชื่อ “ชมรมไก่พื้นเมืองตราด FC”

            3.เจ้าของผลงาน ต้องกรอกรายละเอียด ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ให้ครบถ้วนอย่างชัดเจนบนผลงานทุกชิ้น

            4. ไฟล์ต้นฉบับที่ส่งเข้าประกวดมีจำนวน 1 ไฟล์ต่อ 1 ผลงาน

            5. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพที่ออกแบบโดยคอมพิวเตอร์

            6.ไฟล์ผลงานจะต้องมีความละเอียดไม่ต่ำกว่า 300 dpi จัดส่งไฟล์เป็นนามสกุล jpg

            7.ผู้เข้าร่วมประกวดต้องย่อส่วนตราสัญลักษณ์ ขนาด 10 x 10 เซนติเมตร พิมพ์สี แนบมาพร้อมชิ้นงาน

            8.เจ้าของผลงาน ต้องสร้างสรรค์ผลงานด้วยตนเอง ไม่ลอกเลียนแบบ ดัดแปลง แก้ไขภาพ หรือสัญลักษณ์ที่มีลิขสิทธิ์

            กำหนดระยะเวลาสามารถจัดส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2562 โดยสามารถส่งผลงานด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด หรือติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-3951-1941 ต่อ 11 หรือส่งผลงานทาง e-mail : pvlo_tra@dld.go.th ระบุหัวข้อ : ผลงานประกวด (Logo) ไก่พื้นเมืองตราด FC ทั้งนี้จะมีการประกาศผลการตัดสินในวันที่ 27 ธันวาคม 2562 โดยรางวัลการประกวดมีเพียงรางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ เงินสด จำนวน 5,000 บาท พร้อมโล่รางวัลเท่านั้น


#ประกวดตราสัญลักษณ์Logo #ชมรมไก่พื้นเมืองตราดFC #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ปิยวิทย์ ทรัพย์ขจร

ผู้เรียบเรียง : วรรณวิไล สนิทผล

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด