สธ. สงขลา เชิญชวนร่วมรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคหัดในเด็กอายุ 1-12 ปี พร้อมกันทั่วประเทศ

13 พ.ย. 2562 | เข้าชม : 343

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา เชิญชวนร่วมรณรงค์รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัดในกลุ่มเด็กอายุ 1-12 ปี พร้อมกันทั่วประเทศ ทั้งเด็กไทยและเด็กต่างชาติที่ไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีน หรือได้รับวัคซีนไม่ครบตามเกณฑ์ เพื่อเพิ่มความครอบคลุมการได้รับวัคซีนป้องกันโรคหัด และป้องกันการเสียชีวิตจากการป่วยด้วยโรคหัด

          นายแพทย์อุทิศศักดิ์ หริรัตนกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา ได้กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขกำหนดมาตรการรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคหัดอย่างเข้มแข็ง เพื่อปิดช่องว่างทางภูมิคุ้มกันในประชาชนกลุ่มเสี่ยง โดยกำหนดการรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคหัด คางทูม หัดเยอรมัน (MMR) ในเด็กอายุ 1-ต่ำกว่า 7 ปี และวัคซีนป้องกันโรคหัด-หัดเยอรมัน (MR) ในเด็กอายุ 7-12 ปี ทั้งเด็กไทยและเด็กต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคหัดและหัดเยอรมันไม่ครบตามเกณฑ์ โรคหัดพบการระบาดในกลุ่มเด็กวัยเรียนในบางพื้นที่ รวมทั้งพบการระบาดในกลุ่มวัยผู้ใหญ่อายุ 20-40 ปี ที่อยู่รวมกันมาก เช่น เรือนจำ ค่ายทหาร โรงงาน สถานประกอบการ อีกทั้ง ยังพบแรงงานต่างชาติซึ่งเป็นกลุ่มประชากร ที่ไม่มีประวัติการได้รับวัคซีนจากประเทศต้นทาง

          โรคหัดเป็นโรคเกิดจากเชื้อไวรัส Measles ติดต่อโดยการไอ จาม พูดคุยกันในระยะใกล้ อาการสำคัญ คือ ไข้ น้ำมูกไหล ไอ ตาแดงแฉะ ระคายเคืองตา และมีผื่นขึ้น เชื้อจะกระจายอยู่ในละอองเสมหะ น้ำมูก น้ำลายผู้ป่วย หากไม่มีภูมิคุ้มกันอาจ สูดหายใจเอาละอองที่มีเชื้อเข้าไปจะทำให้เป็นโรคหัดได้ หลังไข้ 3-4 วัน ผู้ป่วยอาจเริ่มมีผื่นขึ้นเริ่มจากหลังหูบริเวณชิดขอบผม แผ่กระจายไปตามลำตัว แขน ขา ลักษณะผื่นนูนแดงติดกันเป็นปื้น ๆ ผื่นจะคงอยู่นาน 5-6 วัน และค่อย ๆ จางหายไปใน 2 สัปดาห์ หลังผื่นขึ้น 2-3 วัน อาการไข้ของผู้ป่วยจะค่อย ๆ ดีขึ้น อาการป่วยด้วยโรคหัดอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนต่อร่างกายได้ เช่น หูชั้นกลางอักเสบ ปอดอักเสบ และสมองอักเสบซึ่งพบมากในเด็กเล็ก

          สำหรับสถานการณ์โรคหัดประเทศไทย ปี 2562 (ตั้งแต่ 1 มกราคม ถึง 18 ตุลาคม 2562) มีรายงานผู้ป่วยโรคหัด แล้วจำนวน 7,470 ราย และมีผู้ป่วยเสียชีวิต 21 ราย โดยพบการระบาดใหญ่ในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ซึ่งไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคหัดหรือได้รับวัคซีนไม่ครบตามเกณฑ์ ส่วนจังหวัดสงขลา ปี 2562 (ตั้งแต่ 1 มกราคม ถึง 10 พฤศจิกายน 2562) พบผู้ป่วยจำนวน 487 ราย (อัตราป่วย 34.64 ต่อประชากรแสนคน) ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต พบผู้ป่วยในกลุ่มเด็กต่ำกว่า 5 ปี อำเภอที่มีอัตราป่วยสูงสุดคืออำเภอสะบ้าย้อย รองลงมาคืออำเภอนาหม่อม สะเดา และเทพาตามลำดับ

          นายแพทย์อุทิศศักดิ์ หริรัตนกุล กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงสาธารณสุขกำหนดการรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคหัดในเด็กกลุ่มอายุ 1-12 ปีพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 โดยจังหวัดสงขลากำหนดจุดรณรงค์ ณ โรงเรียนบ้านสุเหร่า ตำบลตลิ่งชัน อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา โดยภายในงานมีบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัดแก่เด็กอายุ 7-12 ปี ที่ไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีนหรือได้รับวัคซีนไม่ครบตามเกณฑ์ นิทรรศการการให้ความรู้เรื่องโรคหัด

          ทั้งนี้ วิธีป้องกันโรคหัด ที่สำคัญและได้ผลดีที่สุด คือ การฉีดวัคซีน โดยผู้ปกครองสามารถนำบุตรหลานไปรับการฉีดวัคซีนให้ครบตามเกณฑ์ได้ฟรี ที่สถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน และนอกจากนี้เด็กทุกคนต้องได้รับวัคซีนป้องกันโรคหัดตามแผนการให้วัคซีนขั้นพื้นฐานโดยเข็มแรกฉีดเมื่อเด็กอายุ 9-12 เดือน และเข็มที่ 2 เมื่อเด็กอายุ 2 ปีครึ่งเป็นต้นไป สำหรับบุตรหลานที่ไม่เคยได้รับวัคซีน หรือฉีดวัคซีนไม่ครบตามเกณฑ์ ผู้ปกครองสามารถนำบุตรหลานไปรับการฉีดวัคซีนที่สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่ง ทั้งนี้ วัคซีนที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ได้รับคำวินิจฉัยจากสำนักจุฬาราชมนตรี และสภานิติศาสตร์อิสลามนานาชาติในองค์การที่ประชุมอิสลาม (OIC) แล้วว่าถูกหลักศาสนาอิสลามและสามารถฉีดได้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรสายด่วนกรมควบคุมโรค 1422

#สธ. สงขลา #ร่วมรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคหัด #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สุธิดา พฤกษ์อุดม

ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต

แหล่งที่มา : สวท.สงขลา