หอการค้าจังหวัดแพร่ เชิญชวนชาวแพร่ร่วมลงชื่อสนับสนุน “ร่างกฎหมาย อากาศสะอาดฉบับประชาชน”

13 พ.ย. 2562 | เข้าชม : 646

หอการค้าจังหวัดแพร่ เชิญชวนชาวแพร่ร่วมลงชื่อสนับสนุน “ร่างกฎหมาย อากาศสะอาดฉบับประชาชน”


        สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รายงานว่า สืบเนื่องจาก ภาคเอกชน โดยหอการค้า สภาอุตสาหกรรม คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 17 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้ร่วมประชุมและหารือ พร้อมได้จัดทำแผน รวมถึง “ร่างกฎหมาย อากาศสะอาด ฉบับประชาชน” ซึ่งจะทำให้มีแผนรองรับ และแนวทางแก้ไขปัญหา และแนวทางปฏิบัติต่างๆ อย่างครบถ้วนเป็นรูปธรรม ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามขั้นตอน การเสนอร่างกฎหมาย ที่จะต้องมีผู้ร่วมลงชื่อสนับสนุน เสนอร่างกฎหมายจำนวน 10,000 รายชื่อ

        หอการค้าจังหวัดแพร่ จึงขอเชิญชวน ประชาชนทุกภาคส่วน ร่วมลงชื่อเสนอ “ร่างกฎหมาย อากาศสะอาดฉบับประชาชน” โดยสามารถร่วมลงชื่อได้ ตั้งแต่เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป ของวันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ที่บริเวณข่วงวัฒนธรรมเมืองแป่่ หรือกาดสามวัย และวันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2562 ที่บริเวณ กองอำนวยการ กาดกองเก่า โดยผู้ที่จะลงชื่อสนับสนุน “ร่างกฎหมาย อากาศสะอาดฉบับประชาชน” ดังกล่าว กรุณานำบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรประชาชนไปด้วย


#หอการค้าจังหวัดแพร่ #อากาศสะอาด #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILANDข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ฉัตรชัย พวงขจร

ผู้เรียบเรียง : นนทพร แก้วกา

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่