จังหวัดชัยนาท เชิญชวนประชาชน ร่วมโครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

13 พ.ย. 2562 | เข้าชม : 234

จังหวัดชัยนาท เชิญชวนประชาชน ร่วมโครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

            นายประเสริฐ อินทา ประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาท เปิดเผยว่า จังหวัดชัยนาท โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท ชมรมวิ่งเมืองชัยนาท ร่วมกันเตรียมจัดกิจกรรม โครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2562 เวลา 06.00 น. ณ เขื่อนเรียงหิน อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท โดยจัดขึ้นเพื่อแสดงความจงรักภักดีและเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 โดยจัดการ เดิน-วิ่ง ใน 2 ระยะ คือ ฟันรัน 5 กิโลเมตร และมินิมาราธอน 10 กิโลเมตร โดยขอเชิญชวนประชาชนชาวจังหวัดชัยนาท เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีค่าสมัคร คนละ 240 บาท และค่าเสื้อและเหรียญที่ระลึก 160 บาท สมัครพร้อมชำระเงินได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทจนถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท หรือบริเวณหน้างานในวันที่ 17 พฤศจิกายนนี้

            ทั้งนี้ เงินรายได้จากค่าสมัคร จะนำไปสมทบจัดตั้งกองทุนการศึกษาบรมราชาภิเษก 4 พฤษภาคม 2562 ในมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ประพฤติดี ฐานะยากจน ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท 056 476617 ต่อ 272-274,817 หรือ แฟนเพจ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท และแฟนเพจชมรมวิ่งเมืองชัยนาท


#เดินวิ่งมินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ #กองทุนการศึกษาบรมราชาภิเษก #จังหวัดชัยนาท #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธีระพงษ์ โลหะวัชระ

ผู้เรียบเรียง : วรรณวิไล สนิทผล

แหล่งที่มา : สวท.ชัยนาท