จีนร่วมกับประเทศสมาชิกอาเซียน สร้างเครือข่ายเฝ้าระวังเหตุแผ่นดินไหว

13 พ.ย. 2562 | เข้าชม : 143

สำนักข่าวซินหัวรายงานว่า สำนักงานแผ่นดินไหวมณฑลกวางตุ้ง ร่วมกับสำนักงานแผ่นดินไหวมณฑลฝูเจี้ยน ศูนย์เครือข่ายแผ่นดินไหวของจีน และสำนักงานฟิสิกส์ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานแผ่นดินไหวแห่งชาติของจีน ดำเนินโครงการให้ความช่วยเหลือด้านการเฝ้าระวังเหตุแผ่นดินไหวแก่ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จำนวน 6 ประเทศ โดยผู้อำนวยการสำนักงานแผ่นดินไหวมณฑลกวางตุ้ง ระบุว่า โครงการช่วยเหลือดังกล่าว จะช่วยสนับสนุนด้านเทคนิคระดับสูง เพื่อสามารถรายงานการเกิดเหตุแผ่นดินไหว และแจ้งเตือนภัยสึนามิได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งศูนย์เครือข่ายแผ่นดินไหวในไทย ลาว เมียนมา และมาเลเซีย ได้รับความช่วยเหลือเรียบร้อยแล้ว ขณะที่ สถานีเฝ้าระวังแผ่นดินไหว จำนวน 24 แห่ง ในอินโดนีเซีย กัมพูชา และไทย จะก่อสร้างแล้วเสร็จภายในสิ้นปีนี้.


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธนิก ธนกรไพศาล

ผู้เรียบเรียง : พรทิพย์ แสงมหาชัย / สนข. พรทิพย์ แสงมหาชัย / สนข.

แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย