คณะกรรมาธิการยุโรป เสร็จสิ้นการจัดทำรายงานเบื้องต้นประกอบการพิจารณาการระงับสิทธิพิเศษทางการค้าต่อกัมพูชา

13 พ.ย. 2562 | เข้าชม : 127

สำนักข่าวรอยเตอร์ รายงานว่า คณะกรรมาธิการยุโรป เสร็จสิ้นการจัดทำรายงานเบื้องต้นเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในกัมพูชา เพื่อประกอบการพิจารณาการระงับสิทธิพิเศษทางการค้าภายใต้ข้อตกลงอีบีเอ ที่ยกเว้นการจัดเก็บภาษีนำเข้าสินค้าทุกประเภท ยกเว้นอาวุธยุทโธปกรณ์ ของกัมพูชา โดยคณะกรรมาธิการยุโรป ได้จัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับทางการกัมพูชาแล้ว ซึ่งกัมพูชาจะมีเวลา 1 เดือน ในการชี้แจ้งข้อกังวลที่ระบุไว้ในรายงานฉบับดังกล่าว ก่อนที่คณะกรรมาธิการยุโรปจะพิจารณาการระงับสิทธิพิเศษทางการค้าต่อกัมพูชาขั้นสุดท้ายในเดือนกุมภาพันธ์ ปีหน้า

           ทั้งนี้ สหภาพยุโรปเป็นคู่ค้าสำคัญของกัมพูชา โดยเมื่อปีที่แล้ว มูลค่าการส่งออกของกัมพูชาไปยังสหภาพยุโรป อยู่ที่ 4,900 ล้านยูโร หรือร้อยละ 45 ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมด ซึ่งการตัดสิทธิพิเศษทางการค้าภายใต้ข้อตกลงอีบีเอ จะส่งผลกระทบรุนแรงต่อภาคการส่งออกของกัมพูชา.


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธนิก ธนกรไพศาล

ผู้เรียบเรียง : พรทิพย์ แสงมหาชัย / สนข. พรทิพย์ แสงมหาชัย / สนข.

แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย