กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) ควบคุมเสียงร้านค้าต่างๆ ภายในงานกาชาดปีนี้ต้องไม่เกิน 80 เดซิเบลเอ

13 พ.ย. 2562 | เข้าชม : 442

กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) ควบคุมเสียงร้านค้าต่างๆ ภายในงานกาชาดปีนี้ต้องไม่เกิน 80 เดซิเบลเอ ใกล้แหล่งชุมชน โรงเรียนและโรงพยาบาล


นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) ในฐานะประธานคณะกรรมการแผนกควบคุมเสียงงานกาชาด ประจำปี 2562 เปิดเผยว่าการจัดงานกาชาด ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 15 - 24 พฤศจิกายน ณ สวนลุมพินี  จำเป็นต้องควบคุมเสียงบริเวณสวนลุมพินี เพราะพื้นที่รอบข้างเป็นโรงเรียน โรงพยาบาล โรงแรมที่พักและชุมชน โดยปีนี้กำหนดระดับเสียงต้องไม่เกิน 80 เดซิเบลเอ เพื่อสุขภาพอนามัยของผู้เข้าร่วมงาน ผู้ปฏิบัติงานและประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งร้านค้าภายในงานต้องแจ้งข้อมูลการใช้เครื่องขยายเสียง หรือแสดงความประสงค์เข้าร่วมโครงการ "ร้านค้าร่วมใจ งดใช้เครื่องขยายเสียง" ต่อกองอำนวยการจัดงานกาชาดและต้องปฏิบัติตามข้อปฏิบัติการใช้เครื่องขยายเสียงในงานกาชาดอย่างเคร่งครัดและห้ามทุกร้านใช้ลำโพงแบบ Horn Speaker เพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทุกชนิด โดยเจ้าหน้าที่ประจำร้านอาจใช้เมกาโฟนโทรโข่งที่มีเครื่องขยายเสียงกำลังต่ำแบบมือถือ หรือสะพายไหล่ประชาสัมพันธ์ เพื่อไม่รบกวนร้านอื่น ห้ามหันลำโพงไปทางโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์โดยเด็ดขาด สำหรับตำแหน่งวัดเสียงมีระยะห่างจากขอบเขตร้าน 1 เมตร ณ จุดที่ลำโพงตั้งอยู่ใกล้ที่สุด ในทิศทางด้านหน้าของลำโพง ทั้งนี้ ร้านค้าใดใช้เครื่องขยายเสียงและมีระดับเสียงเกินเกณฑ์กำหนด 80 เดซิเบลเอ ติดต่อกัน 3 ครั้ง จะมีหนังสือเชิญผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงาน หรือร้านค้ามาพบที่กองอำนวยการจัดงานกาชาด เพื่อแจ้งผลการตรวจวัดและให้แก้ไขต่อไป

อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กล่าวถึงผลการตรวจวัดระดับเสียงบริเวณร้านค้าต่างๆ ในงานกาชาดปี 2561 ว่า พบมีการใช้เครื่องขยายเสียง ระดับเสียงเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 73.3 - 97.7 เดซิเบลเอ โดยคณะกรรมการแผนกควบคุมเสียงได้แจ้งใบเตือน 43 ร้าน เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลปี 2559 (ปี 2560 ไม่มีการจัดงาน) พบร้านค้าที่ได้รับการแจ้งเตือนใบเตือนลดลงจากร้อยละ 49.3 เหลือร้อยละ 36.4 ถือว่าได้รับความร่วมมือจากร้านค้าเป็นอย่างดี สำหรับปีนี้มีร้านค้าเข้าร่วมงาน 241 ร้านมากกว่าปีก่อน จึงขอความร่วมมือร้านค้ากาชาดช่วยกันควบคุมเสียงไม่ให้เกินเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อสุขภาพอนามัยของผู้เข้าร่วมงานและประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ปิยาพรรณ ยังเทียน / สวท.

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย