ครม. อนุมัติให้สามารถนำเข้ารถแทรกเตอร์ที่ใช้แล้วทางการเกษตรเข้ามาในราชอาณาจักรได้โดยเสรี

12 พ.ย. 2562 | เข้าชม : 367

ครม. อนุมัติให้สามารถนำเข้ารถแทรกเตอร์ที่ใช้แล้วทางการเกษตรเข้ามาในราชอาณาจักรได้โดยเสรี


นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีว่า ที่ประชุม อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมประกาศกระทรวงพาณิชย์ให้รถแทรกเตอร์ที่ใช้แล้วทางการเกษตร สามารถนำเข้ารถแทรกเตอร์ที่ใช้แล้วทางการเกษตรได้โดยเสรี โดยมีสาระสำคัญกำหนดให้รถแทรกเตอร์ใช้แล้วเพื่อการเกษตรสำเร็จเต็มรูปคัน ตามพิกัดอัตราศุลกากร 87.01 เช่น รถแทรกเตอร์ตีนตะขาบล้อยาง และรถแทรกเตอร์ล้อยางกำลังเครื่องยนต์ไม่เกิน 18 กิโลวัตต์ เป็นสินค้าที่สามารถนำเข้ามาในราชอาณาจักรได้อย่างเสรี เพื่อช่วยลดต้นทุนให้เกษตรกร เพิ่มทางเลือกในการซื้อเครื่องจักรกลทางเกษตร และส่งเสริมให้เกิดอาชีพช่างในชุมชน ทั้งนี้มาตรการนี้ ไม่ได้ส่งผลกระทบใดต่อผู้นำเข้าและผู้ผลิตรถแทรกเตอร์ใหม่เพื่อการเกษตรข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : พนิตนาฏ ขวัญแสนสุข / สวท.

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย