พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจ ที่จังหวัดศรีสะเกษ

12 พ.ย. 2562 | เข้าชม : 834

        วันนี้ 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 17.00 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จไปยังวัดไพรพัฒนา อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ ทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายผ้าพระกฐิน ซึ่งทางวัดไพรพัฒนาร่วมกับผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันจัดขึ้น เพื่อนำปัจจัยไปสมทบทุนสร้างมหาวิหารพระพุทธเจ้า 5 พระองค์

        วัดไพรพัฒนา เดิมเป็นสำนักสงฆ์ตั้งขึ้นเมื่อปี 2524 อยู่ห่างจากแนวชายแดนไทยและกัมพูชา 18 กิโลเมตร ต่อมาในปี 2526 หลวงพ่อพุฒ วายาโม หรือ "พระครูโกศลสิกขกิจ" เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน ได้ดำเนินการขอจัดตั้งวัดและได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อปี 2550 โดยได้พัฒนาวัดมาอย่างต่อเนื่อง มีการก่อสร้างสิ่งต่างๆ อาทิ อุโบสถ , กุฏิเรือนรับรอง , มณฑปปราสาทหลวงปู่สรวง , ศาลาการเปรียญ , และมหาวิหารพระพุทธเจ้า 5 พระองค์ วัดไพรพัฒนา นับเป็นศาสนสถานในการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างไทยและกัมพูชา เพื่อประกอบกิจกรรมต่างๆ ในวันสำคัญทางพุทธศาสนาร่วมกัน ปัจจุบันมีพระสงฆ์ 14 รูป และสามเณร 1 รูป

        จากนั้น ทรงเป็นประธานในพิธีเททองหล่อพระพุทธรูปพระพุทธเจ้า 5 พระองค์ ขนาดฐานกว้าง 69 นิ้ว สูง 2.80 เมตร ซึ่งจะอัญเชิญไปประดิษฐานเป็นพระประธานที่มหาวิหารพระพุทธเจ้า 5 พระองค์ และทรงเททองหล่อรูปเหมือนหลวงปู่สรวง ซึ่งหลวงปู่สรวง เป็นชาวกัมพูชา ที่ธุดงค์แถบชายแดนตามเชิงเขาพนมดงรัก เป็นพระสมถะและมีความอุเบกขาสูง , ชาวบ้านทั่วไปทั้งชาวไทยและกัมพูชาต่างเลื่อมใสศรัทธา และเรียกขานว่า "ลูกเอาวเบ๊าะ (อ่านว่า ลูก-อาว-เบ๊าะ) หรือ ลูกตาเบ๊าะ" เป็นภาษาเขมร หมายถึง พระดาบสที่เป็นผู้รักษาศีลอยู่ตามถ้ำเขาลำเนาไพร โดยหลวงปู่สรวง มรณภาพ เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2543


        ข่าวในพระราชสำนัก สทท.
        

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สวรินทร์ สุดถนอม

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : สำนักข่าว