โรคปอดบวมเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตในเด็กมากที่สุดในโลก

12 พ.ย. 2562 | เข้าชม : 126

           องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติหรือยูนิเซฟกล่าวเตือนวันนี้ว่า โรคปอดบวมเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตในเด็กมากที่สุดในโลก โดยทุกๆ 39 วินาทีมีเด็กเสียชีวิตจากปอดบวม 1 คน

           แถลงการณ์เนื่องในวันปอดบวมโลก หรือ เวิร์ล นิวโมเนีย เดย์ (World Pneumonia Day) ระบุว่า โรคดังกล่าวสามารถป้องกันได้ แต่ก็คร่าชีวิตเด็กมากกว่าโรคอื่นๆ โดยเมื่อปีที่แล้ว เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี 800,000 คน เสียชีวิตจากปอดบวม และทุกๆ วัน เด็กเกือบ 2,200 คนที่อายุต่ำกว่า 5 ปี ต้องเสียชีวิตจากปอดบวม ซึ่งเป็นโรคที่รักษาและป้องกันได้


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : พรทิพย์ แสงมหาชัย / สนข. พรทิพย์ แสงมหาชัย / สนข.

ผู้เรียบเรียง : พรทิพย์ แสงมหาชัย / สนข. พรทิพย์ แสงมหาชัย / สนข.

แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย