สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จไปทรงยกช่อฟ้าอุโบสถ วัดบันไดช้าง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

11 พ.ย. 2562 | เข้าชม : 514

        วันนี้ 10 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15.37 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จไปยังวัดบันไดช้าง อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทรงยกช่อฟ้าอุโบสถ ซึ่งมีพระดำริให้บูรณะอุโบสถ หลังจากเสด็จไปทรงเททองหล่อพระพุทธรูปปางสมาธิ เมื่อปี 2557 และได้ทอดพระเนตรสภาพอุโบสถที่มีความชำรุดทรุดโทรม เสียหายเป็นอันมากจากเหตุอุทกภัยเป็นประจำทุกปี ทางวัดฯ จึงได้ดำเนินโครงการบูรณะซ่อมแซมอุโบสถตามพระดำริ ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและพุทธศาสนิกชน เพื่อถวายเป็นพระกุศล

        สำหรับ วัดบันไดช้าง สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา ราวปี 2250 บริเวณท่าน้ำวัด เป็นสถานที่ข้ามฟากของช้างมาก่อน เพราะเป็นเส้นทางเดินทัพในสมัยกรุงศรีอยุธยา จึงเรียกว่า "วัดบันไดช้าง" ต่อมาได้กลายเป็นวัดร้าง จวบจนสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ราวปี 2450 มีการบูรณปฏิสังขรณ์และยกขึ้นเป็นวัด ปัจจุบันมีพระครูพิบูลรัตนากร สมศักดิ์ ฐานะธัมโม เป็นเจ้าอาวาสและเจ้าคณะตำบลหัวเวียง มีภิกษุสงฆ์ จำนวน 7 รูป


        ข่าวในพระราชสำนัก สทท.ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สวรินทร์ สุดถนอม

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : สำนักข่าว