สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงเปิดสนามกีฬาเพื่อมวลชนที่โรงเรียนพะเยาพิทยาคม จังหวัดพะเยา

11 พ.ย. 2562 | เข้าชม : 574

        วันนี้ 10 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.28 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เป็นผู้แทนพระองค์ ไปพระราชทาน "อุปกรณ์กีฬา หนังสือและสิ่งของเครื่องใช้พระราชทาน" แก่โรงเรียนที่ขาดแคลนในพื้นที่จังหวัดพะเยา จำนวน 11 โรง ณ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

        จากนั้น สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงเปิดสนามกีฬาเพื่อมวลชน

        ในการนี้ ทอดพระเนตรการแข่งขันวิ่งระยะทาง 800 เมตร และได้พระราชทานเหรียญรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขัน  

        "สนามกีฬาเพื่อมวลชน" เริ่มมาจากโครงการ "ก้าวทุกก้าว เหงื่อทุกหยด สู่มาตุภูมิ สร้างสนามกีฬาเพื่อมวลชน" โดยได้รับพระกรุณาธิคุณ ในการพระราชทานงบประมาณการก่อสร้างและทรงเป็นประธานเปิดโครงการฯ ทรงนำขบวนนักวิ่งจากสนามศุภชลาสัย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ไปยังสำนักงานใหญ่บริษัท ปตท.จำกัด มหาชน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร รวมระยะทาง 9.9 กิโลเมตร เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2560 ต่อมาในเดือนสิงหาคม 2560 ศิษย์เก่าของโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ซึ่งเป็นอดีตนักวิ่งมาราธอนทีมชาติไทย พร้อมทีมนักวิ่งได้วิ่งผ่านจังหวัดต่างๆ รวม 11 จังหวัด รวมระยะทาง 750 กิโลเมตร มีประชาชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วมบริจาคสมทบทุนให้กับทีมนักวิ่ง ทั้งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา โดยเริ่มการก่อสร้างสนามกีฬาเพื่อมวลชน เมื่อเดือนกันยายน 2561 ขณะนี้การก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ พร้อมเปิดให้บริการแก่นักเรียน เยาวชน ผู้สูงอายุและประชาชน

        ก่อนเสด็จกลับ ได้ทรงทดลองวิ่งในสนามกีฬาเพื่อมวลชนด้วย สร้างความซาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณแก่นักเรียน, ครู, และผู้ดำเนินโครงการฯ เป็นล้นพ้น

        สำหรับโรงเรียนพะเยาพิทยาคม เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษประจำจังหวัด เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงปีที่ 6 มีนักเรียน 3,416 คน มีครูและบุคลากรทางการศึกษา 265 คน


        ข่าวในพระราชสำนัก สทท.ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สวรินทร์ สุดถนอม

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : สำนักข่าว