ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงเป็นประธานงานส่งเสริมธุรกิจบันเทิง Thai Night ในงาน American Film Market & Conference 2019 ณ นครลอสแอนเจลิส สหรัฐอเมริกา โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย รายงาน

11 พ.ย. 2562 | เข้าชม : 520

        ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงเป็นประธานงานส่งเสริมธุรกิจบันเทิง Thai Night ในงาน American Film Market & Conference 2019 ณ นครลอสแอนเจลิส สหรัฐอเมริกา 

        โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย รายงาน


        ข่าวในพระราชสำนัก สทท.


 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สวรินทร์ สุดถนอม

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : สำนักข่าว