จังหวัดนครปฐม ม.เกษตรกำแพงแสน จัดกิจกรรม เดิน-วิ่ง การกุศล "ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มินิมาราธอน" ครั้งที่ 13

10 พ.ย. 2562 | เข้าชม : 301

          วันนี้ 10 พฤศจิกายน 2562 ที่บริเวณหน้าโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม นายจงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยนายภานุวัฒน์ สะสมทรัพย์ ส.ส. นครปฐม เขต 2 นายเชาวเนตร ยิ้มประเสริฐ นายอำเภอกำแพงแสน คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ร่วมปล่อยตัวนักกีฬาที่เข้าร่วมกิจกรรมการกิจกรรม เดิน-วิ่ง การกุศล "ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มินิมาราธอน" ครั้งที่ 13 เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนา ครบรอบ 15 ปี

          อีกทั้ง เป็นการรณรงค์และส่งเสริมเยาวชนและประชาชนรักการออกกำลังกาย และให้เยาวชนและประชาชนมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง รวมถึงเพื่อหารายได้สนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีความประพฤติดี ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน แต่มีฐานะยากจน ร่วมถึงการพัฒนาโรงเรียนให้มีความพร้อมในการจัดการศึกษาโดยจะมอบให้กับ นักเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก ในอำเภอกำแพงแสน จำนวน 7 โรงเรียน ได้แก่ 1.โรงเรียนเมืองเก่ากำแพงแสน , 2.โรงเรียนบ้านหนองขาม , 3.โรงเรียนวัดไร่แตงทอง , 4.โรงเรียนวัดห้วยผักชี , 5.โรงเรียนบ้านอ้อกระทุ้ง , 6.โรงเรียนวัดหนองจิก และ 7.โรงเรียนบ้านคลองตัน

          สำหรับการแข่งขันกิจกรรมสำหรับบุคคล 4 ประเภท ได้แก่ 1.ประเภทบุคคลทั่วไป  , 2.ประเภทเยาวชน นักเรียน นิสิต , 3.ประเภทครอบครัว และ 4.ประเภท VIP โดยมีระยะการแข่งขัน 3 ระยะ ได้แก่ 1.เดินเพื่อสุขภาพ ระยะทาง 3 กิโลเมตร , 2.วิ่งเพื่อสุขภาพ ระยะทาง 5 กิโลเมตร และ 3.วิ่งมินิมาราธอน 10.4 กิโลเมตร โดยใช้เส้นทางในวิทยาเขตกำแพงแสน มีจุดเริ่มต้นและเส้นชัยที่โรงเรียนสาธิตเกษตรฯ กำแพงแสน ทางคณะฯ และผู้จัดงานต้องขอขอบคุณ นักวิ่งทุกท่านที่ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 4,000 คน ตลอดจนองค์กรภาครัฐและเอกชนที่ร่วมงาน และสนับสนุนเป็นอย่างดี
#จังหวัดนครปฐม #ม.เกษตรกำแพงแสน #เดิน-วิ่ง การกุศล #ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มินิมาราธอน #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชุติมา ลีนุกูล

ผู้เรียบเรียง : ธัญญารัตน์ ธีรหิรัญวัฒน์

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม