สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์โครงการดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค

10 พ.ย. 2562 | เข้าชม : 530

        วันนี้ 9 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.09 น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จไปยังโครงการดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ทรงเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์โครงการดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) และบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ในการร่วมกันพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์รูปแบบผสมผสานที่ประกอบด้วย โรงแรม ที่พักอาศัย ศูนย์การค้า อาคารสำนักงานและสวนลอยฟ้า ภายใต้แนวคิดในการออกแบบ "Here for Bangkok" ที่ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์และสานต่อเรื่องราวในอดีตให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้ สะท้อนอัตลักษณ์ความเป็นไทย ผสมผสานเข้ากับรูปทรงและนวัตกรรมความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีใหม่ๆ โดยมุ่งหวังให้เป็นโครงการดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

        ทั้งนี้โครงการดังกล่าว เป็นการปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่เดิมของโรงแรมดุสิตธานี ที่ตั้งอยู่บริเวณมุมถนนสีลมและถนนพระราม 4 บนที่ดินจำนวน 23 ไร่ มีพื้นที่ใช้สอยรวม 4 แสน 4 หมื่นตารางเมตร คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดดำเนินการได้ในปี 2566


        ข่าวในพระราชสำนัก สทท.


        

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว