พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จไปทรงวางศิลาฤกษ์พระมหาเจดีย์หินศิลาแลงและทรงเททองหล่อพระวิสุทธิเทพ วัดพุทธโมกพลาราม ที่จังหวัดสกลนคร

09 พ.ย. 2562 | เข้าชม : 1205

        วันนี้ 8 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15.48 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จไปยังวัดพุทธโมกพลาราม ตำบลนาแก้ว อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร ทรงเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์พระมหาเจดีย์หินศิลาแลงและทรงเททองหล่อพระวิสุทธิเทพ สมเด็จองค์ปฐมปางพระนิพพาน ขนาดหน้าตัก 50 นิ้ว เพื่อประดิษฐานในพระมหาเจดีย์หินศิลาแลงและถวายเป็นพุทธบูชา ตลอดจนสืบทอดพระพุทธศาสนา ซึ่งพระครูวิชัยสารคุณ (หลวงพ่อหนุน) สุวิชโย เจ้าอาวาสวัดฯ รูปปัจจุบัน ร่วมกับผู้มีจิตศรัทธา จัดสร้างขึ้น เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้เคารพกราบไหว้ระลึกบุญกุศลและเพื่อเป็นประวัติศาสตร์ทางพระพุทธศาสนาสืบไป

        การสร้างพระมหาเจดีย์หินศิลาแลง เน้นแนววิจิตรศิลป์อีสานตามสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นร่วมสมัยระหว่างอีสาน-ล้านช้าง และผสมผสานกับงานศิลปะกัมพูชาโบราณ มีลักษณะเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ออกแบบโดยใช้เลข 8 ซึ่งถือเป็นเลขมงคลที่สื่อถึงพุทธธรรมมรรค มีองค์ 8 ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า อาทิ ฐานรองรับเจดีย์มีลักษณะ 8 เหลี่ยม และเป็นพระมหาเจดีย์ทรงรูปข้าวบิณฑ์ 8 เหลี่ยม ส่วนฐานมีความกว้าง 32 เมตร ยาว 32 เมตร สร้างในลักษณะลดหลั่นขึ้นไป สูงที่ความสูง 32 เมตร ตามคติเรื่องอาการ 32 ในทางพระพุทธศาสนา โดยใช้วัสดุศิลาแลงที่ขุดพบในบริเวณวัดฯ และพื้นที่ใกล้เคียง

        สำหรับวัดพุทธโมกพลาราม เดิมเป็นสำนักสงฆ์พุทธโมกข์ สำหรับปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกลนครแห่งที่ 9 ซึ่งใช้เป็นสถานที่ดำเนินกิจกรรมที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาและงานบุญสำคัญต่างๆ เพื่อสืบสาน ทำนุบำรุงและเผยแผ่ศาสนา ได้รับการประกาศจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ให้เป็นวัดเมื่อปี 2559 ปัจจุบันเป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีภิกษุสงฆ์ จำพรรษา 7 รูป 

        ก่อนเสด็จกลับ ทรงเยี่ยมประชาชนที่มาเฝ้ารับเสด็จอย่างทั่วถึง


        ข่าวในพระราชสำนัก สทท.ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว