สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จแทนพระองค์ ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ วัดราชาธิวาสวิหาร

07 พ.ย. 2562 | เข้าชม : 483

        วันนี้ 6 พฤศจิกายน 2562  เวลา 15.58 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จแทนพระองค์ ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ วัดราชาธิวาสวิหาร เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

        วัดราชาธิวาสวิหาร เป็นวัดโบราณ เดิมชื่อวัด "สมอราย" เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดราชวรวิหาร ทั้งนี้ ระหว่างที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ทรงพระผนวช เคยประทับที่วัดนี้ ครั้นเสด็จขึ้นครองราชย์แล้ว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ปฏิสังขรณ์แล้วพระราชทานชื่อใหม่ว่า "วัดราชาธิวาสวิหาร" มีความหมายว่า วัดอันเป็นที่ประทับของพระราชา

        สิ่งสำคัญในพระอาราม อาทิ พระอุโบสถ มีลักษณะเป็นทรงขอมคล้ายนครวัด ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัตติวงศ์ ทรงออกแบบสร้างใหม่ แทนพระอุโบสถหลังเก่าที่ชำรุดทรุดโทรม ภายในพระอุโบสถ กั้นเป็น 3 ห้อง ห้องแรกเป็นโถงทางเข้าสู่ห้องกลางซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระประธาน พระพุทธรูปปางสมาธิ นามว่า พระสัมพุทธพรรณี ส่วนห้องหลังสุด ประดิษฐานพระสัมพุทธวัฒโนภาส พระประธานองค์เดิมของวัด ปัจจุบันมีพระธรรมกวี (ลือชัย คุณวุฑโฒ) เป็นเจ้าอาวาส มีพระสงฆ์และสามเณร จำพรรษา 70 รูป


         ข่าวในพระราชสำนัก สทท.ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว