ผู้ว่าฯ นราธิวาส เปิดกิจกรรม "เสวนายามเช้า" พร้อมเชิญชวนร่วมกิจกรรม เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอน เฉลิมพระเกียรติ

06 พ.ย. 2562 | เข้าชม : 391

          ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เปิดกิจกรรม "เสวนายามเช้า" ขณะที่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส เชิญชวนสมัครเข้าร่วมกิจกรรม เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

          วันนี้ (6 พ.ย. 62) นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เปิดกิจกรรม "เสวนายามเช้า" ที่ลานหน้าอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส อำเภอเมืองนราธิวาส เพื่อร่วมพบปะแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ชี้แจงข้อราชการต่าง ๆ และประสานการปฏิบัติงานร่วมกันของทุกหน่วยงาน ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีคณะรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ปลัดจังหวัดนราธิวาส และหัวหน้าส่วนราชการ อาทิ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทนราธิวาส และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมในกิจกรรม

          นายกูเซ็ง ยาวอหะซัน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินโครงการ "สานพลังท้องถิ่นไทย ถวายพ่อของแผ่นดิน" เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

          ในส่วนของจังหวัดนราธิวาส โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้กำหนดจัดโครงการฯ ในวันที่ 1 ธันวาคม 2562 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดี อีกทั้ง ยังเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

          ทั้งนี้ ขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน มูลนิธิ สมาคม ชมรม บริษัท ห้างร้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562

          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส โทร.0-7351-7960 สำหรับเงินรายได้จากค่าสมัครโดยไม่หักค่าใช้จ่าย นำไปจัดตั้งกองทุนการศึกษาบรมราชาภิเษก 4 พฤษภาคม 2562 ในมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ประพฤติดี มีฐานะยากจน จากท้องถิ่นทั่วประเทศ ให้มีโอกาสรับการศึกษา

          โอกาสนี้ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพจัดกิจกรรม "เสวนายามเช้า" ได้ส่งมอบป้ายกิจกรรมฯ ให้กับผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส เจ้าภาพในครั้งต่อไป พร้อมมอบของที่ระลึกแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เป็นทุเรียนกวน ทรงกะละแม จากร้านอามาลีน ผลไม้แปรรูป จากพื้นที่อำเภอเจาะไอร้อง เพื่อสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรและชุมชน สนใจผลิตภัณฑ์ โทร.08-7298-4396

#ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส #เสวนายามเช้า #เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอน เฉลิมพระเกียรติ #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ปพิชญานันท์ เทพรักษ์

ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต

แหล่งที่มา : สวท.นราธิวาส