จังหวัดอุบลราชธานี แถลงข่าวเตรียมความพร้อมจัดงานประเพณี "ทอฝ้ายเป็นสายบุญ จุลกฐิน ถิ่นอุบลคนมีธรรม" ปีที่ 11 ประจำปี 2562

04 พ.ย. 2562 | เข้าชม : 279

            วันนี้ (4 พ.ย. 62) นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชานี พระครูจิตวิสุทธิญาณคุณ เจ้าอาวาสวัดไชยมงคล นายอุทัย พลพวก วัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี และ ผศ.อาคม วามะลุน ร่วมแถลงเตรียมการจัดงานประเพณี "ทอฝ้ายเป็นสายบุญ จุลกฐิน ถิ่นอุบลคนมีธรรม" ปีที่ 11 ประจำปี 2562 ณ วัดไชยมงคล ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โดยวัดไชยมงคล ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี เตรียมจัดงานดังกล่าวขึ้นเพื่ออนุรักษ์สืบทอด ประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามที่มีมาแต่โบราณ เพื่อทำนุบำรุงและสืบทอดพระพุทธศาสนาให้คงอยู่และยั่งยืน เพื่อเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรมอันดี และความรัก สามัคคี ในพุทธศาสนิกชนทุกเชื้อชาติ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนจังหวัดอุบลราชธานี ได้เห็นคุณค่าของวัฒนธรรม ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และเผยแพร่ประเพณีการทำบุญจุลกฐินสืบไป โดยได้กำหนดระหว่างวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2562

            โดยกำหนดให้มีกิจกรรม เช่น การแสดงชุดรำเก็บดอกฝ้าย ตักบาตรดอกฝ้าย สายใยบุญ การจัดนิทรรศการฮีตสิบสอง คองสิบสี่ การแสดงถักทอฝ้าย สายใยบุญจุลกฐิน การแสดงแสง สี เสียง ชุดผืนผ้า แห่งศรัทธา สร้างบารมีธรรม ตำนานบุญจุลกฐิน การแสดงเขมราฐธานี ดินแดนแห่งความเกษมสุข การแสดงลำเพลินย้อนยุค ฮ่วมกินข้าวแลง การเล่าขานตำนานหนังกลางแปลง ตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 109 รูป ขบวนแห่ผ้ามหาบุญจุลกฐิน และทอดผ้ามหาบุญจุลกฐิน
#จังหวัดอุบลราชธานี #ประเพณีทอฝ้ายเป็นสายบุญ จุลกฐิน ถิ่นอุบลคนมีธรรม #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : จักรกฤษณ์ มาลาสาย

ผู้เรียบเรียง : วรัญญา นันตาแก้ว

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี